BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG

banner top BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG
Tin Tức
BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG
7/28/2021 9:10:57 PM

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Nhà Phát Hành xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì máy chủ cập nhật tính năng với các thông tin như sau:

Thời Gian: 

- Từ 05:30 đến 11:00 ngày 29-07-2021.

Nội Dung Bảo Trì:

- Cập nhật thêm ngoại trang trong giao diện Thương Thành: Chi Tiết Ngoại Trang. Chủ đề Tiên Gia Tránh Nóng - Lễ Hội Trên Cát. 

- Khắc phục tình trạng một số tọa kỵ có tạp âm.

- Thay đổi câu hỏi hoạt động vấn đáp.

- Mở tính năng Dẫn Đạo Quỳnh Quyển:

Người chơi đạt cấp độ Khai Quang 1 và đáp ứng đủ yêu cầu phẩm chất trang bị sẽ tham gia Dẫn Đạo Quỳnh Quyển.

Bí cảnh tiểu đội mức độ thường: [Ô Chiếu Dạ Ma Thành] - [Yểm Mộng Từ Ân Tự] - [Thanh Lương Đạo] - [Sầu Thành Ngục] - [Giang Lưu Nhân Khư], điều kiện Dẫn Đạo Giả: Cấp trang bị Lịch Thế đạt phẩm chất 45 trở lên.

Bí cảnh tiểu đội mức độ khó: [Ô Chiếu Dạ Ma Thành] - [Yểm Mộng Từ Ân Tự] - [Thanh Lương Đạo] - [Sầu Thành Ngục] - [Giang Lưu Nhân Khư], điều kiện Dẫn Đạo Giả: Cấp trang bị Lịch Thế đạt phẩm chất 60 trở lên.

Quét Sạch Tu La: Điều kiện Dẫn Đạo Giả: Cấp trang bị Lịch Thế đạt phẩm chất 55 trở lên.

- Thay đổi giao diện Kiếm Chủ Kỳ Đàm.

- Cập nhật Mảnh Bí Văn Động Thái: Tăng giới hạn tuần nhận lên 16.

- Cập nhật Tiệm Bí Văn Sách: Tiệm Bí Văn Sách 60 bán Đá Cường Hóa Cấp 2

- Mở bí cảnh Huyền Cửu Ngọc Phủ: Chế Độ Trải Nghiệm và Thường.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.