BÍ CẢNH GIANG LƯU NHÂN KHƯ HÀO HIỆP

banner top BÍ CẢNH GIANG LƯU NHÂN KHƯ HÀO HIỆP
Sự Kiện
BÍ CẢNH GIANG LƯU NHÂN KHƯ HÀO HIỆP
9/28/2021 2:07:53 PM

Tiếp tục sự kiện chinh phục các bí cảnh hào hiệp! Lộc Nhi gửi đến các Tiên Gia nội dung sự kiện bí cảnh này như sau:

Thể lệ sự kiện:

🍁Tổ đội 10 thành viên tham gia vượt Bí Cảnh Hào Hiệp Giang Lưu Nhân Khư có thời gian hoàn thành sớm nhất sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

🍁Thời gian yêu cầu hoàn thành: Dưới 17 phút.

🍁Tổ đội có thể xem được xếp hạng của đội tại giao diện Long Tinh Bảng (Phím Tắt CTRL + T) trong game.

Thời gian diễn ra:

🍁Từ 18:00 ngày 26-09-2021 đến hết ngày 30-09-2021.

Phần thưởng duy nhất:

Nhận 700 Linh Tệ Khóa, 300 Trần Tinh, Đằng Tiêu Ngự Khí Đan*7, Tọa Kỵ [Ngạo Tuyết Sương Linh] - 7 Ngày, 150 Kim Tiền.

Tổ đội thành viên 10 người cùng vượt ải với thứ hạng cao đều được nhận thưởng.

Lưu ý:

🍁Tiên Gia được phép xem xếp hạng của đội mỗi ngày tại "Bí Cảnh Hào Hiệp Giang Lưu Nhân Khư" trong Long Tinh Bảng (Phím Tắt CTRL + T) và thời gian vượt nhanh nhất sẽ cập nhật mới liên tục.

🍁BQT tổng kết và phát thưởng từ 3 đến 5 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame