Cẩm Nang - Biên Niên Sử

Biên Niên Sử

          [Ký Sự Viễn Cổ]

Tam Hoàng Khai Thế

Thời viễn cổ, từ trong hỗn độn đã sinh ra Bàn Cổ sau đó ông khai thiên tịch địa sáng tạo thế giới. Để làm được điều đó ông hi sinh thân mình, dùng thần thể hóa thành hai luồng Thanh Khí  và Trọc Khí. Thái Cổ Thanh Khí sinh ra các Vị Thần, chư thần bèn lấy Phục Hi, Nữ Oa, Thần Nông trị vì chốn bồng lai nhân gian. Thái Cổ Trọc Khí thì sinh ra Ôn Thần Kiết Câu và Phỉ Thú vốn là vật chí tà chí ác.

Cùng lúc đó, Yêu - Người - Thú - Linh, hàng ngàn hàng vạn sinh linh tại mảnh thiên địa rộng lớn này đã sinh sôi mang theo nhiều tín niệm như hướng tâm tới cho Thần Nông, cảm niệm công đức sáng thế của Nữ Oa, hoặc kính sợ luân hồi chi lực của Diêm La... Họ tin phụng những thần linh khác biệt nên dần dần hình thành đông đảo các bộ lạc viễn cổ với các hướng tu đạo thuở sơ khai, sau đó lại tiếp tục phân ra rất nhiều nhánh phái nhỏ. Cuối cùng, lực lượng tín ngưỡng tràn ngập khắp nơi trong thế giới Cổ Kiếm.

Cổ Kiếm Sơ Hiện

Kể từ đó Thần và Ma giữa các bộ lạc, các chủng tộc có nhiều tín niệm khác nhau. Thanh - Trọc, Chính - Tà luôn tương sinh tương khắc khiến cho thế gian phân tranh không ngừng.

 

Thần Kiếm Trạc Thế

Thời thượng cổ, Bất Chu Sơn bỗng sụp đổ, yêu vương Tương Liễu lại nhân cơ hội này làm loạn khắp nơi, tuy Thủy Thần Cộng Công đã đánh bại và phong ấn hắn lại nhưng thế giới vẫn chìm trong nguy cơ đổ nát. Lúc này Phục Hi bèn cầm thần kiếm Chiêu Minh trảm Cự Ngao lấy bốn chân của nó chống lại thiên địa, vào chính lúc sự sụp đổ đang dần dần dừng lại thì Nữ Oa đã đứng lên bổ đá vá trời, thiên địa đại kiếp liền chấm dứt.

Bảy mươi năm sau, Ôn Thần Phỉ Thú lại tấn công nhân gian, Trọc Khí đã ăn mòn rễ cây Thần Mộc khiến cho sự sống dần rơi vào tàn lụi. Ngay thời khắc nguy nan này, Đế Thủ Kiếm xuất hiện, trên trảm phong lôi, dưới trảm thành phá giới, phỉ thú tuyệt tung, thế gian lại khôi phục thanh bình. Ý chí của chư thần, lòng người thiện ác, chính tà phân tranh vốn dĩ đang dần bình ổn nhưng chỉ vì sự giáng thế của thần kiếm mà lại nổi lên phân tranh liên miên không dứt.

Tỉnh Kiếm Bình Trọc

Tinh hà xoay chuyển, quay đầu lại đã ngàn vạn năm trôi qua. Dưới sức mạnh của thời gian, Thái Cổ Ký Sự đã như phù dung sớm nở tối tàn. Chúng thần tuyệt tung tuyệt tích, trải qua trăm ngàn biến thiên tín niệm của các bộ lạc đã sớm mơ hồ. Nhưng mà thế gian Thanh - Trọc chính tà tranh đấu chưa hề dừng lại, thế giới mãi mãi bấp bênh. Chư thần đã tuyệt tích, ai sẽ là người có thể thức tỉnh kiếm tâm của thanh kiếm kinh thế hãi tục, dẹp tan hết mọi sương mù mãi bủa quanh thế giới.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.