Cẩm Nang - Cách Di Chuyển Bản Đồ

Cách Di Chuyển Bản Đồ

CÁCH DI CHUYỂN SANG CÁC BẢN ĐỒ KHÁC

< NGŨ NHẠC CHÂN HÌNH ĐỒ > 

 

Cách di chuyển sang bản đồ khác trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online:

Sử dụng "NGŨ NHẠC CHÂN HÌNH ĐỒ": Tại đây hiển thị toàn bộ Bản Đồ đã mở 

 

 

 

   

Sử dụng ITEM "CỬU TIÊU ĐẰNG TƯỜNG QUYẾT" di chuyển đến vị trí bất kì. Lưu ý: Khi sử dụng ITEM thời gian hồi lại là 1 giờ.

Chọn Kỹ Năng => Tổng Hợp => Được kéo ITEM ra phím tắt để sử dụng nhanh.


 CỬU TIÊU ĐẰNG TƯỜNG QUYẾT.

 ĐẰNG TIÊU NGỰ KHÍ ĐAN: Sử dụng sẽ hồi lại thời gian Cửu Tiêu Đằng Tường Quyết.
 

Tại các bản đồ không có NGŨ NHẠC CHÂN HÌNH ĐỒ người chơi di chuyển theo cách sau: 

Nhấp vào bản đồ góc trên bên phải màn hình hoặc sử dụng phím tắt M: Hiển thị vị trí bản đồ hiện tại người chơi đang đứng.


 Người chơi đến các vị trí này để di chuyển sang bản đồ khác.  Sau khi người chơi đã di chuyển đến các bản đồ sẽ kích hoạt một đường dẫn mới. Nhấp vào biểu tượng này tự động di chuyển đến vị trí đó. 
Nếu trong quá trình tự động di chuyển bị ngắt quãng đứng yên, người chơi nhấn tổ hợp phím CTRL + G để nhân vật tiếp tục di chuyển đến nơi đã chỉ định trước đó.

Đối với môn Phái Chú Ẩn dùng kỹ năng  Nguyệt Hành Tàng sẽ truyền tống nhanh đến vị trí đã mở trên bản đồ.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.