Cẩm Nang - Cách Mở Tiên Phủ

Cách Mở Tiên Phủ

         🌸[Cách Mở Tiên Phủ]🌸
 
🍁Khi Kiếm Tâm được đánh thức, Chẩm Kiếm Tiên Hương sẽ mở ra một hòn đảo thần tiên trên mây.
🍁Người chơi phải đạt cấp độ Khai Quang 1 Tầng và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Vân Gian Tiên Phủ tại Bộ Vân Châu.
 
 
🍁 Người chơi đã mở khóa được Tiên Phủ, có thể thông qua Bộ Vân Châu -  Đài Gác Kiếm truyền tống tới Chẩm Kiếm Tiên Hương - trung tâm Tiên Phủ.
 
 
 
🍁 Sau khi đến Đảo Trung Tâm, trò chuyện với người quản lý Tiên Phủ là Lâu Tiêu, chọn Tiên Phủ yêu thích của bạn và mua.
 
 
🍁 Sau khi hoàn tất mua Tiên Phủ cho riêng mình, mở ra mục Xã Giao hoặc sử dụng phiếm tắt CTRL + J mở ra giao diện Tiên Phủ
 
hoặc có thể bấm K mở ra giao diện kỹ năng, chọn "Tổng Hợp", chọn Chỉ Linh Cảnh   kéo vào thanh kỹ năng sử dụng có thể trở về Tiên Phủ.
🍁 Một số hình ảnh tại Tiên Phủ: