Cẩm Nang - Cách Nhận Tạo Hình

Cách Nhận Tạo Hình

CÁCH XUẤT VÀ NHẬN TẠO HÌNH

Sau khi tạo hình nhân vật thành công, người chơi muốn lưu lại tạo hình để chuyển cho bạn bè hoặc dùng tiếp cho các môn phái khác. Thực hiện thao tác như sau:
Nhấp chọn: "Lưu Hình Tượng" 

 

 

Giao diện sau khi chọn "Lưu Hình Tượng":

Chọn Lưu Tệp sẽ xuất hiện giao diện như ảnh: Tại đây người chơi được chọn vị trí lưu hình tượng này.

Có thể đặt tên cho tệp hình tượng dễ phân biệt, mặc định vị trí tệp là: Cokiem\ExportFace.

Nếu muốn sử dụng hình tượng đã có sẵn chọn: "Dẫn Vào Hình Tượng"

Xuất hiện giao diện đã có sẵn các hình tượng, người chơi chọn "Ứng Dụng" sẽ hoàn tất việc tạo hình:

Để được hỗ trợ chi tiết và xem các thông tin khác, Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.