Cẩm Nang - Chế Tạo Trang Bị

Chế Tạo Trang Bị

          🍁[Học Tập Phối Phương]🍁

Để có thể chế tạo các trang bị hiếm, đan dược tăng sức mạnh - kháng hiệu ứng..., trang bị cho các Trợ Chiến Sư, nguyên liệu khảm,... người chơi phải học tập các phối phương phù hợp.

Di chuyển đến NPC Khuyết Tinh Vũ <thầy huấn luyện phối phương> tại Bộ Vân Châu để học tập.

 NPC tại Bộ Vân Châu

Tại giao diện này được chia thành 2 cấp độ "Sơ Khuy và Khai Quang" để học tập phối phương phù hợp với đẳng cấp tu vi.

👉 Giao diện [Học Phối Phương]:

     

Sau khi đã học tập các Phối Phương người chơi vào Càn Khôn Đại để chế tạo và luyện hóa nguyên liệu:

👉 Giao diện [Chế Tạo]

Chế tạo tiêu hao Kim Tiền và các nguyên liệu phù hợp. Nếu chưa đủ nguyên liệu người chơi có thể [Luyện Hóa] hoặc làm nhiệm vụ kết liễu quái để nhận vật phẩm. 

👉 Giao diện [Luyện Hóa]

👉 Nếu tên của vật phẩm mờ do chưa học tập được phối phương phù hợp.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.