Cẩm Nang - Chỉ Linh Cảnh

Chỉ Linh Cảnh

          🍁[Chỉ Linh Cảnh]🍁

🔸Dùng phím tắt K để mở giao diện kỹ năng, chọn [Tổng Hợp] kéo Chỉ Linh Cảnh vào thanh kỹ năng và dùng nó để vào cảnh Chẩm Kiếm Tiên Hương - Chi nghệ tràng cảnh.

          🍁[Tràng Cảnh Điền Sắc]🍁

🔸Người chơi vào cảnh lần đầu tiên và tràng cảnh đó chưa có màu sắc. Bạn cần hoàn thành một số nhiệm vụ và thành tích trong trò chơi hoặc mua các đạo cụ tương ứng để hoàn thành việc tô màu cho tràng cảnh.

          🍁[Thăng Cấp]🍁

🔸Đẳng cấp đạt đến khai quang tầng 1 trở lên người chơi có thể tiến vào Chẩm Kiếm Tiên Hương - Chi Nghệ Cảnh, tìm kiếm NPC đối thoại xác nhận nhiệm vụ [Bay Cao Ba Ngàn Thước], hoàn thành nhiệm vụ liền có thể mở khóa khinh công tam đoạn.

 

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.