Cẩm Nang - Chiếu Ảnh

Chiếu Ảnh

          🍁[Chiếu Ảnh]🍁
🔸Chọn [Nhân vật] ở góc dưới bên phải của giao diện trò chơi hoặc sử dụng phím tắt P để mở giao diện Chiếu Ảnh. 
🔸Chiếu Ảnh có thể nhận được thông qua thực hiện nhiệm vụ chính tuyến và mua tại thương nhân. Sở hữu nhiều huyễn hóa của chiếu ảnh sẽ mở ra kỹ năng tương ứng.
 
 
 
 
          🍁[Nuôi Dưỡng]🍁
🔸 Dùng các nguyên liệu thu thập được khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, đánh quái có tỉ lệ rớt,.. nhấp chuột phải sẽ nuôi dưỡng chiếu ảnh - nguyên liệu sẽ tự động chuyển thành Linh Khí (Mỗi nguyên liệu sẽ mang lại số linh khí khác nhau). Ngoài ra có thể nuôi dưỡng chiếu ảnh bằng trang bị, tạp vật,..
 
 
 
          🍁[Huyễn Hóa]🍁
🔸Một số Chiếu Ảnh Huyễn Hóa hình tượng. 
    🌸Hồng Mông Chi Tâm🌸
 Chiếu Ảnh mặc định
 
 Chiếu Ảnh - Khôn
 
 Chiếu Ảnh - Sinh
 
 Chiếu Ảnh - Đại
 
 Chiếu Ảnh - Hồng
 
   🌸Tiểu Linh Vật🌸
 
 Chiếu Ảnh - Lân Bảo Bảo         Chiếu Ảnh - Tiểu Thanh Lân
 
 Chiếu Ảnh - Nhung Bảo Bảo    Chiếu Ảnh - Hỏa Nhung 
 
 Chiếu Ảnh - Trúc Linh Miêu
 
   🌸Phong Diên🌸
 
 Diên Xuân Ý        Diên Tha Vĩ Xuân Ý
 
 Diên Hồ Điệp       Diên Tha Vĩ Hồ Điệp 
 
   🌸Búp Bê Vải Con Giáp🌸
 
 Nê Nê Cẩu
 
 Tiêm Khiếu Kê
 
   🌸Công Cụ Gỗ Nhỏ🌸
 
 Trống Phá Lang
 
 Trúc Rỗng
 
   🌸Gấp Giấy🌸
 
 Bì Ảnh - Kim Lân Công Tử
 
 Hoành Hành Giới Sĩ
 
 
          🍁[Kỹ Năng]🍁
🔸Dùng linh khí để nâng cao đẳng cấp chiếu ảnh.
 
 
 
          🌸[Hợp Thành]🌸
 

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.