Cẩm Nang - Cửa Hàng Đổi Trang Bị

Cửa Hàng Đổi Trang Bị

          [Cửa Hàng Đổi Trang Bị] 

Để đổi các trang bị, nguyên liệu, phù,...người chơi phải kết hợp nhiều loại tiền tệ khác nhau. Một số cửa hàng và địa điểm đổi trang bị như sau:

    Tại Bộ Vân Châu

- NPC Cảnh Nhược Vũ < Tiệm Đổi Hoạt Động >: cửa hàng Nhàn Cảnh kết hợp Giống Cây Tiêu Dao và Kim Tiền để đổi vật phẩm. 

- NPC Dật Hà < Tiệm Trang Bị Ban Đầu Thập Châu Kiếm Thức >: người chơi dùng Kim Tiền để đổi các trang bị đấu PVP.

 

- NPC Trâu Kỳ < Tiệm Danh Vọng Liên Minh Tân Lăng >: dùng Thừa Vân Lệnh kết hợp Kim Tiền để đổi vật phẩm.

- NPC Giả Trì < Tiệm Đổi Thập Châu Lệnh >: dùng Thập Châu Lệnh kết hợp cùng Kim Tiền để đổi trang bị cấp cao bao gồm tất cả các môn phái. 

 

- NPC Chung Tộc < Tiệm Đổi Minh Phong Luận Kiếm >: dùng Thập Châu Lệnh - Đan Phong Ấn kết hợp với Kim Tiền để đổi trang bị đấu PVP.

- NPC Thanh Vân Sứ < Thương Nhân Thanh Vân Khiếu Dã >: dùng Bài Khiếu Lệnh kết hợp với Kim Tiền để đổi ngoại trang, phù chú, hoặc vật phẩm mở rộng hành trang. 

- NPC Lịch Tư Nhân < Tiệm Danh Vọng Thanh Đăng Hành Giả >: dùng Đàn Kim Sao kết hợp với Kim Tiền để đổi danh hiệu, phù khảm đấu PVE, học Phối Phương Trang Bị Tập Tiên Phổ.

- NPC Lâm Tiểu Thiên < Tiệm Danh Vọng Huyết Lộ Vi >: dùng Triều Lộ Tiên kết hợp Kim Tiền để đổi danh hiệu, phù chú, vật phẩm tăng sức mạnh có thời hạn, học Phối Phương Trang Bị.

- NPC Trang Minh Thần < Tiệm Danh Vọng Hội Bác Vật Học >: dùng Đồng Bác Vật kết hợp Kim Tiền để đổi các Tàng Bảo Đồ - Thần Bí.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.