Cẩm Nang - Đoạt Kim Hoàn

Đoạt Kim Hoàn

Long Ngâm Kim trong Kiếm Minh Cốc ngày càng trở nên khan hiếm, Thần Nhất Đạo Thiên và Thiên Huyền Giáo đã đưa ra bí pháp để tranh đoạt Long Ngâm Kim, thử dẫn dắt Đế Thủ Kiếm Minh Chi Thanh, kết tụ thêm nhiều Long Ngâm Kim trong Kiếm Minh Cốc. Quả nhiên, trong Tàng Thanh Cốc Địa xuất hiện một trụ đá Long Ngâm Kim cực lớn, hai bên vì tranh đoạt trụ đá này mà đánh nhau.

Người chơi di chuyển đến Tàng Thanh Cốc tại Kiếm Minh Cốc cướp Long Ngâm Kim hoặc đánh trọng thương giáo chủng Thiên Huyền Giáo/Thần Nhất Đạo Thiên mang theo Long Ngâm Kim.

Yêu Cầu: Đạt cấp độ khai quang 1, gia nhập phe phái: Thiên Huyền Giáo hoặc Thần Nhất Đạo Thiên (Phe Đỏ hoặc Xanh)

Thời gian mở hoạt động: 11:00 Thứ Ba, Thứ Năm đến 01:00 ngày hôm sau.

vMô tả cách chơi: 

  • Mỗi lần vận chuyển về một Long Ngâm Kim Nguyên Thạch +40 tiến độ nhiệm vụ.
  • Công kích Long Ngâm Kim Thạch Trụ ba lần +1 tiến độ nhiệm vụ.
  • Nhân vật mang theo vượt qua hai cái Long Ngâm Kim Nguyên Thạch, đỉnh đầu sẽ xuất hiện dấu màu đỏ, màu sắc càng đậm biểu thị nguyên thạch mang theo càng nhiều; khi bị trọng thương mang theo hơn hai cái Long Ngâm Kim Nguyên Thạch sẽ bị mất, Long Ngâm Kim Nguyên Thạch  bị mất sẽ  trực tiếp chuyển hóa cho tiến độ nhiệm vụ của Đệ tử Tiên Gia công kích lần cuối cùng (40-320 điểm tích lũy), đồng thời một nửa còn lại sẽ bị rơi xuống đất.

Tích đủ số lượng yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.