Cẩm Nang - Đổi Vị Trí Tiên Phủ

Đổi Vị Trí Tiên Phủ

Người chơi muốn đổi vị trí Tiên Phủ thực hiện các bước như sau:

Di chuyển đến Đảo Trung Tâm trong Tiên Phủ, gặp NPC Lâu Tiêu:

Tương tác với NPC Lâu Tiêu: Chọn Trả Lại Lãnh Địa Tiên Phủ 

Lưu ý khi trả Tiên Phủ:

Sau đó muốn chọn vị trí Tiên Phủ khác, tương tác với NPC Lâu Tiêu để mua vị trí mới:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.