Cẩm Nang - Động Uyên Thư

Động Uyên Thư

Các kỹ năng của bảng Động Uyên Thư:

Hãn Hải Băng

 • Lạc Thủy Ngưng Băng, khiến mục tiêu 6 mét gần đó không thể di chuyển, kéo dài 5 giây (Có thể nhận thêm cường hóa trạng thái Sương Lạc, hiệu quả giảm một nửa đối với người chơi), trong 2 giây lại ấn nút có thể thi triển chiêu thức Hàn Vân Ẩn, khiến bản thân nhanh chóng né tránh về phía sau và giải trừ hiệu quả giảm tốc và định thân bản thân chịu

Hàn Vân Ẩn

 • Giải trừ hiệu quả giảm tốc và định thân bản thân chịu đồng thời nhanh chóng né tránh về phía sau

Bội Lan

 • Hồi phục sinh lực cho một đồng đội
 • Xuân Lan: Chiêu thức có xác suất khiến Dương Xuân kế tiếp có thể thi triển ngay và không tiêu hao thể lực

Trác Tuyết

 • Gây ra cho mục tiêu lượng sát thương

Ngọc Lâu Xuân Hiểu

 • Hồi phục cho mục tiêu bằng hữu sinh lực
 • Mỗi lần thi triển Bội Lan, thời gian điều chỉnh của chiêu thức này giảm đi 1 giây.
 • Tăng cho mục tiêu 3 tầng hiệu quả "Đạo Pháp Tự Thiên", trong thời gian hiệu quả, khi sinh mệnh của mục tiêu thấp hơn 75%, tiêu hao 1 tầng hiệu quả "Đạo Pháp Tự Thiên" để phục hồi sinh lực
 • Khi tầng hiệu ứng "Đạo Pháp Tự Thiên" đầu tiên bị tiêu hao, tạo hộ thuẫn cho mục tiêu

Cao Sơn

 • Thi triển hộ thuẫn lên 1 đồng đội, hấp thụ sát thương

Phật Bát Vạn Tượng

 • Tiến vào trạng thái Phật Bát Vạn Tượng, khiến thời gian Bội Lan, Dương Xuân cần để niệm chú bị rút ngắn, Bội Lan và Dương Xuân khi tạo thành trị liệu có hiệu quả dựa vào lượng trị liệu có hiệu quả thừa sinh ra Hộ Thuẫn Trị (Lượng trị liệu có hiệu quả của Bội Lan là| 20%, Lượng trị liệu có hiệu quả của Dương Xuân là 10%), kéo dàitrong thời gian ngắn
 • Trong môi trường Đấu Pháp, trạng thái Phật Bát Vạn Tượng khiến thời gian duy trì của các loại hiệu ứng khống chế Hôn Mê, Định Thân, Trầm Mặc mà bản thân phải nhận giảm xuống 50%, sát thương phải nhận giảm

Minh Cầm Độ Tuyết

 • Khiến một đồng đội tiến vào Lạc Tuyết Thành Bi trạng thái, kéo dài 3 giây

Tọa Vọng Hồng Ba

 • Giải trừ khống chế bản thân và miễn dịch hiệu quả khống chế, kéo dài 3 giây
 • Đánh lui kẻ địch gần đó 12 mét và khiến tốc độ di chuyển của hắn giảm 50% và rơi vào trạng thái “Trì Trệ”: Không thể sử dụng chiêu thức loại di chuyển vị trí, kéo dài 5 giây

Dư Âm

 • Trong khi duy trì hiệu quả Cầm Ca Tự Ưu Du tốc độ di chuyển tăng 20%, nếu bị công kích trực tiếp sẽ kéo dài 1s thời gian duy trì (mỗi giây xúc phát tối đa 1 lần)

Mộc Diệp Thanh Phong

 • Lập tức giúp thành viên đoàn đội hồi phục sinh lực và thi triển hiệu quả "Mộc Diệp Thanh Phong": Trong 18 giây mỗi 3 giây hồi phục sinh lực

Quan Sơn Bão Nguyệt

 • Lập tức thi triển hộ thuẫn lên thành viên đoàn đội

Dương Xuân

 • Hồi phục sinh lực cho một mục tiêu và hồi phục sinh lực cho 4 người đồng đội có lượng sinh mệnh thấp nhất trong 5 mét
 • Xuân Lan: Chiêu thức có xác suất khiến Bội Lan kế tiếp có thể thi triển ngay và không tiêu hao thể lực

Ngâm Thu

 • Tạo thành sát thương lên mục tiêu và thi triển lên mục tiêu hiệu quả “Ngâm Thu”, trong 12 giây tạo thành sát thương lên mục tiêu (Mỗi 3 giây một lần) lúc này thi triển Trác Tuyết lên mục tiêu sát thương sẽ tăng

Lạc Tuyết Thành Bi

 • Đóng băng bản thân, giải trừ tất cả hiệu quả bất lợi bản thân chịu, trong thời gian ngắn, miễn dịch tất cả sát thương và kéo dài hồi phục sinh mệnh, mỗi giây hồi phục sinh lực, trong thời gian hiệu quả lại ấn nút có thể sớm giải trừ trạng thái đóng băng

Tuyết Tư Băng Tiêu

 • Sớm giải trừ trạng thái “Lạc Tuyết Thành Bi”

Cầm Ca Tự Ưu Du

 • Tiến vào trạng thái Cầm Ca Tự Ưu Du kéo dài 20 giây, trong thời gian hiệu quả giúp bản thân trong lúc di chuyển có thể niệm chú/dẫn đạo pháp thuật

Cầm Ca Tự Ưu Du·Ẩn

 • Rời khỏi trạng thái Cầm Ca Tự Ưu Du ngay lập tức, đồng thời giảm thời gian bổ sung năng lượng của Cầm Ca Tự Ưu Du

Tuyết Trúc Lâm Lang

 • Giải trừ trạng thái khác thường có thể xua tan cho 1 đồng đội

Cầm Thư Nhạc Đạo·Đạt

 • Giúp bản thân miễn dịch khống chế, bị choáng và ngắt quãng hiệu quả, kéo dài trong thời gian ngắn, trong thời gian hiệu quả tiếp tục hồi phục cho bản thân 70% Pháp Lực
 • Trong môi trường Đấu Pháp, hiệu quả hồi phục pháp lực giảm đến 65%

Lò Tạo Hóa Sinh Cơ

 • Không trong trạng thái chiến đấu có thể đặt Lò Tạo Hóa Sinh Cơ, thành viên đoàn đội nhận được đan dược từ lô tăng 6% giới hạn sinh mệnh

Bạch Hạc Đằng Vân

 • Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Khi đứng sẽ mặc địch né tránh về phía sau)
 • Nếu thi triển khi bản thân trong trạng thái giảm tốc thì khoảng cách né tránh căn cứ theo mức độ giảm tốc chịu suy giảm và sau khi thi triển thời gian hồi gia tăng 50%

Kiếm Minh·Thất Phản Cửu Hoàn

 • Nhanh chóng cứu chữa một đồng đội trọng thương, giúp người đó hồi phục lại năng lực tác chiến
 • Điểm Kiếm Tâm Cộng Minh: Nhận được trong cảnh khi chiến đấu thủ lĩnh, dùng để thi triển kỹ năng Kiếm Minh, đoàn đội cùng hưởng

Xuân Lan

 • Bội Lan có xác suất khiến Dương Xuân kế tiếp có thể thi triển ngay và không tiêu hao thể lực; Dương Xuân có xác suất khiến Bội Lan kế tiếp có thể thi triển ngay và không tiêu hao thể lực

Tam Điệp

 • Khi thi triển Bội Lan hoặc Dương Xuân lên mục tiêu có hộ thuẫn mà bản thân thi triển, hiệu quả trị liệu của chiêu thức tăng

Tiêu Tương Vân Thủy

 • Khiến hiệu quả trị liệu bản thân tăng, pháp lực tiêu hao giảm, kéo dài trong thời gian ngắn

Lan Chi Y Y

 • Khiến 4 cái Bội Lan hoặc Dương Xuân tiếp theo có thể lập tức thi triển mà không tiêu hao Pháp Lực

Ngưng Sương

 • Sử dụng Ngưng Sương thay thế kỹ năng Cao Sơn

Ngưng Sương

 • Giúp một đồng đội nhận được trạng thái Ngưng Sương, kéo dài 20 giây, khi bị công kích trực tiếp sẽ khiến người công kích giảm tốc, sau khi cộng dồn 5 lần định thân mục tiêu 3 giây, không thể bị xua tan

Tri Âm

 • Điểm hộ thuẫn của Cao Sơn tăng, thời gian hồi chiêu kéo dài

Lưu Tuyền

 • Thời gian hồi của Cao Sơn giảm, hồi phục thêm sinh mệnh cho mục tiêu, lượng hồi phục tương đương với số % giá trị hộ thuẫn

Vạn Vật Sinh

 • Giải trừ khống chế bản thân và lập tức hồi phục 20% sinh mệnh, trong 10 giây miễn ngắt quãng

Hậu Thổ

 • Giúp bản thân thi triển hiệu quả phòng ngự thuộc tính Thổ, kéo dài trong thời gian ngắn, trong thời gian hiệu quả sát thương bản thân phải chịu giảm

Canh Phất Huyền

 • Pháp lực bản thân mỗi lần giảm 10%, cường hóa trị liệu tăng 2.5%

Bích Triều Sinh

 • Mỗi 12s hồi phục 1% pháp lực

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.