Cẩm Nang - Giao Diện Nhân Vật

Giao Diện Nhân Vật

          🍁[Giao Diện Nhân Vật]🍁

🔸Tại giao diện nhân vật người chơi xem đầy đủ thông tin thuộc tính sức mạnh, trang bị đang có và danh hiệu.

🔸"Pháp Bảo" trong giao diện nhân vật, mỗi "Pháp Bảo" sẽ có các chức năng riêng và mô tả cụ thể, để nhận được người chơi tham gia nhiệm vụ chính tuyến tương ứng theo cấp độ tu vi.

🔸Dao Dạ Huyền Mộng Giám, Dẫn Đạo Quỳnh Quyển, Cầm Ngôn,...Cầm Ngôn có thể mở giao diện đàn tấu tiến hành thực hiện đàn nhạc.

🔸Giao diện "Đấu Pháp" hiển thị thông tin đấu tâm của người chơi tại Minh Phong Luận Kiếm.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.