Cẩm Nang - Hải Châu Cựu Lũy

Hải Châu Cựu Lũy

PVP 10V10 - HẢI CHÂU CỰU LŨY

Trong Hải Châu Cựu Lũy có một hòn đảo từng bị một bộ phận Hải Tu La chiếm cứ, sau khi chúng bị nhân sĩ chính nghĩa thanh trừ, đảo đã trống nhiều năm. Liên Minh Tần Lăng đã sử dụng nó để tổ chức “Thập Châu Kiếm Thí”, tôi luyện năng lực thực chiến của các đệ tử trẻ. 20 Tu Tiên Giả sau khi vào sẽ được chia thành hai Trận Doanh Đỏ và Xanh, có thể nhận tích phân thông qua phá thùng gỗ, thu thập hàng hóa, chiếm cờ, tích phân bên nào đạt mức trước sẽ thắng.

Quy tắc tham gia như sau: 

- Đấu 10v10. Tại chiến trường được chia làm 2 phe Đỏ và Xanh, đoạt cờ, phá thùng gỗ,... sẽ nhận được điểm tích lũy cho phe. Phe đạt 1000 điểm trước sẽ thắng.

- Đạt cấp độ Khai Quang 1 và Phẩm Chất Trang Bị Đấu Pháp 50 được tham gia chiến trường.

- Video thực chiến PVP 10v10 tại Hải Châu Cựu Lũy:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.