Cẩm Nang - Hành Trang

Hành Trang

          🍁[Hành Trang]🍁

🔸Ở cuối giao diện trò chơi nhấn vào biểu tượng ba lô hoặc dùng phím tắt B để mở.

🔸Hành trang có thể được phân loại theo trang bị, nguyên liệu, nguyên liệu thô, hộp vật phẩm, phế liệu, công thức, thuốc, quà tặng và các phiên bản trước để sàng lọc đạo cụ.

🔸Hành trang được chia thành đạo cụ thường và đạo cụ nhiệm vụ, bình thường không thể sử dụng đạo cụ nhiệm vụ, chỉ có thể sử dụng trong các nhiệm vụ tương ứng.

🔸Người chơi có thể tăng số ô chứa trong hành trang thông qua các gói mở rộng khác nhau và có thể sử dụng tối đa 4 túi phụ để mở rộng.

🔸Túi phụ độc quyền cần được mở thông qua các sự kiện hoặc nhiệm vụ đặc biệt.

 

🔸Trong giao diện Hành Trang người chơi cũng có thể kiểm tra các loại số lượng tiền tệ khác nhau: Thập Châu Lệnh, Ứng Mão Thiêm, Bộ Vân Lệnh, Đồng Bac Vật, Phi Tiền Bội-khôn,...Loại tiền này kết hợp với Kim Tiền để đổi các vật phẩm hiếm hoặc trang bị phù hợp.

 

🔸Trong giao diện ba lô hiển thị Tàng Bảo Đồ: Đây là giao diện giúp người chơi xem được Bảo Đồ đang có tại bản đồ và số lượng cụ thể.

         

👉 Các loại Tiền Tệ trong game:

   🔸   Ứng Mão Thiêm           Triều Lộ Tiền

 

   🔸  Bộ Vân Lệnh                Tề Minh Lệnh

   🔸  Phi Tiền Bội - Càn       Thập Châu Lệnh

   🔸  Thừa Vân Lệnh           Giống Cây Tiêu Dao