Cẩm Nang - Hảo Hữu

Hảo Hữu

          🍁[Hảo Hữu]🍁

🔸Dưới góc phải chọn biểu tượng "Hảo Hữu" hoặc sử dụng phím tắt O để mở bảng "Hảo Hữu". Có thể xem danh sách hảo hữu hoặc kết bạn thông qua bảng này.

 

          🍁[Danh Sách Hảo Hữu]🍁

🔸Chọn "Icon có hình tròn" ở cột bên trái của bảng [Hảo Hữu] để vào phần "Nhóm Thảo Luận"
🔸Nhấn vào cột dưới của "Nhóm Thảo Luận" để tạo "Cuộc Thảo Luận" và người chơi có thể mời bạn bè vào "
Cuộc Thảo Luận" đã tạo.

 

          🍁[Chí Hữu]🍁

🔸Mua vật phẩm "Phong Kỳ Thiên Tự Thiếp" tại Bộ Vân Châu sử dụng sẽ chuyển quan hệ Hảo Hữu thành Chí Hữu.
   [Phong Kỳ Thiên Tự Thiếp]: Thiết lập mối quan hệ chí hữu với người chơi chỉ định.
🔸Khi điểm Chí Hữu đạt đủ chỉ số sẽ được lựa chọn học tập kỹ năng đặc biệt, điểm Hảo Hữu Chí Giao đạt tới đẳng cấp 5 sử dụng vật phẩm "Lan Phương Phổ" để tạo danh phận Hảo Hữu.

🔸Khi cấp chí hữu đạt đến cấp độ 3 - 5 - 10: sẽ mở ra một ô đạo cụ kỹ năng, người chơi di chuyển đến [Thương Nhân Tâm Huyền] tại Bộ Vân Châu để mua đạo cụ kỹ năng để sử dụng. Mỗi kỹ năng sẽ mang lại lợi ích và hiệu quả khác nhau:

    [Chí Hữu - Tinh Nguyệt Giao Huy]: Tổ đội cùng chí hữu diệt quái tăng tốc độ kinh nghiệm +5%.

  [Chí Hữu - Nhất Tâm Nhất Ý]: Tổ đội cùng chí hữu, tăng bạo kích 1%.

  [Chí Hữu - Đấu Chiến Vô Sông]: Tổ đội cùng chí hữu, tăng thuộc tính công kích nắm bắt chuyên tinh 1%.

  [Chí Hữu - Đồng Chu Cộng Tế]: Tổ đội cùng chí hữu, tăng tỉ lệ số lượng thu nhập 5%.

  [Chí Hữu - Diệu Bất Khả Ngôn]: Tổ đội cùng chí hữu, tăng thuộc tính phúc duyên của nhân vật 5%.

  [Chí Hữu - Tình Tỉ Kim Kiên]: Tổ đội cùng chí hữu, tăng thuộc tính cường độ vật lí - cuờng độ pháp thuật của nhân vật 1%.