Cẩm Nang - Hoa Phi Hoa

Hoa Phi Hoa

KỸ NĂNG DỊ PHƯƠNG

HOA PHI HOA (DPS)

Lưu Phương Khứ: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân lên mục tiêu, khi đánh trúng hồi phục điểm Linh Lực cho bản thân và cộng dồn 1 tầng hiệu quả Lạc Hoa, đạt 5 tầng có thể khiến Lưu Phương Khứ lần sau biến chiêu thành Lạc Hoa.

Lạc Hoa: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu trong phạm vi, đánh trúng hồi phục điểm Hương Ý cho bản thân /Hồ Uy và điểm Linh Lực.

Thương Xuân Mộ: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu, khi đánh trúng hồi phục điểm Hương Ý cho bản thân và cộng dồn 1 tầng hiệu quả Lạc Hoa, đạt 5 tầng có thể khiến Lưu Phương Khứ lần sau biến chiêu thành Lạc Hoa.

Hoa Vân Tản: đang cập nhật.

Phệ Hồng La: đang cập nhật.

Loạn Hồng Thốc Thốc: đang cập nhật.

Tỏa Khô Vinh: Triệu hoán pháp trận dưới chân mục tiêu, khiến cho tối đa 10 kẻ địch trong trận sẽ bị định thân 5 giây đồng thời gây ra Điểm Kim Thân, duy trì liên tục gây ra sát thương cho mục tiêu trong phạm vi, mỗi khi gây sát thương sẽ tự phục hồi 2% sinh mệnh.

Tiểu Lí Khinh Ngữ: Áp dụng huyễn thuật vào mục tiêu và gây ra Điểm Kim Thân giảm, tạo hiệu quả Huyễn Hoặc, duy trì liên tục trong 5 giây.

Hoán Xuân Quang: đang cập nhật.

Tầm Phương Lữ: Bắt kẻ địch trọng điểm không phải boss và kẻ địch tinh anh biến thành linh sủng của mình để hiệp trợ chiến đấu, không thể phóng ra đối với mục tiêu trong trạng thái kim thân. Nếu mục tiêu là Ti Mệnh đang ở trong trạng thái đồng đội với mình, thi triển chiêu thức sẽ hỏi liệu có được đồng ý cho xuất hiện [Linh thú· Minh Thị] để biến hóa linh lực. Không thể thi triển chiêu thức này trong đấu pháp và bí cảnh

Triệu Phương Quy – Tập Ảnh: Lệnh cho Linh Lực biến hình để tấn công mục tiêu chỉ định.

Triệu Phương Quy: Triệu hồi Linh Lực hóa hình đã thu phục cùng tác chiến với bản thân trong 15 phút, vượt quá 40 mét sẽ tự động biến mất. Trong thi đấu Minh Phong Luận Kiếm không thể thi triển chiêu này.

Tích Hồng Y: Giải trừ và miễn nhiễm khống chế, Giảm sát thương bản thân, đồng thời nhận được hộ thuẫn 10% giới hạn tối đa của sinh mệnh, trong thời gian có hộ thuẫn miễn nhiễm ngắt chiêu.

Xuân Phong Hóa Vũ: Giải trừ khống chế bản thân.

Tiễn Anh: Ngắt mục tiêu niệm chú tạo thành sát thương và khiến mục tiêu trầm mặc 3 giây (Khi ngắt chiêu thành công thời gian trầm mặc gấp đôi)

Phản Linh Tư: Biến trở về nguyên hình Tiểu Hồ Ly. Trong trạng thái đấu pháp không thể thi triển chiêu thức này.

Bách Hoa Tươi: đang cập nhật.

Kỳ Xuân Lai: đang cập nhật.

Phốc Điệp Ảnh: Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Mặc định nhấp đôi nút phương hướng hoặc nút phương hướng + shift) Nếu thi triển khi bản thân trong trạng thái giảm tốc thì khoảng cách né tránh căn cứ theo mức độ giảm tốc mà suy giảm và sau khi thi triển thời gian hồi tăng 50%. Trong sở trường Hoa Phi Hoa thời gian bổ sung năng lượng giảm 4 giây và ở trạng thái Tiểu Hồ Ly khi né tránh miễn dịch hiệu quả khống chế.

Bảng Đặc Kỹ Tinh Uẩn:

Đặc Kỹ Tinh Uẩn: Thúy Sinh Lung: Sát thương của chiêu thức Thương Xuân Mộ và Hoa Vân Tản tăng.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Hảo Xuân Quang: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Loạn Hồng Khai Nghiên: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Bách Hoa Loạn: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Yên Song Tê: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Hoành Chi: Thức tỉnh huyết mạch Linh Hồ, khiến hầu hết chiêu thức bản thân thay đổi, Cấp tốc sẽ tăng thêm dựa theo tỉ lệ phần trăm sức mạnh pháp thuật bản thân. Lưu Phương Khứ biến chiêu thành Toái Ỷ LaThương Xuân Mộ biến chiêu thành Tàn Hoa Lạc. Hoán Xuân Quang biến chiêu thành Quy LinhHoa Vân Tản biến chiêu thành Hoa Tiễn LệTiếu Lí Khinh Ngữ biến chiêu thành Tập OanhTỏa Khô Vinh biến chiêu thành Hồ Bộ Lược Ảnh.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn- Kiến Ngấn: Thương Xuân Mộ có thể hồi phục thêm điểm Hồ Uy. Sát thương Toái Ỷ La tăng 250%.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Loan Hồng Linh Lạc: Loạn Hồng Thốc Thốc sẽ tiêu hao tất cả Hương Ý, mỗi điểm Hương Ý khiến sát thương của chiêu thức tăng 2,2%. Thi triển chiêu thức có thể lập tức nạp năng lượng 1 tầng cho Hoa Tiễn Lệ.  

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Thiên Giáng Hồ Hóa: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Bướm Yêu Hoa: Thiên Giáng Hồ Hỏa có thể nạp thêm 1 tầng, thời gian nạp 45 giây, trong thời gian đó sát thương Hương Phần Tận và Thiên Quang Chiếu tăng  60%. Cần chọn kỹ năng Tinh Ôn tầng 4 Thiên Giáng Hồ Hỏa.

Toái Ỷ La: Nhắm vào kẻ địch trong phạm vi mục tiêu tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm và làm mới Hoa Độc bản thân thi triển lên mục tiêu, đánh trúng mục tiêu tiêu hao 5 điểm Hồ Uy. Khi Hồ Uy không đủ cũng có thể thi triển chiêu này, nhưng sát thương của chiêu thức giảm một nửa.

Hương Phẫn Tận: Nhắm vào phạm vi mục tiêu tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân, chiêu thức đánh trúng mục tiêu có thể hồi phục 5 điểm Hồ Uy (Mỗi 2% Cấp tốc sẽ tăng 1 điểm lượng hồi phục Hồ Uy)

Tàn Hoa Lạc: Nhắm vào kẻ địch trong phạm vi mục tiêu tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm sau khi đánh trúng có thể thi triển chiêu thức Linh Hồ Chấn Nộ, tạo thành lượng lớn sát thương. Trong thời gian thi triển chiêu thức miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Quy Linh: Chuyển về trạng thái Hoa Linh, chiêu thức sát thương cơ bản biến thành Lưu Phương Khứ và Thương Xuân Mộ, Hồ Bộ Lược Ảnh thành Tỏa Khô Vinh. Trong thời gian này hồi phục dần dần Hồ Uy.

Hóa Hồ: Chuyển sang tư thế Hồ Linh, chiêu thức sát thương cơ bản biến thành Toái Ỷ La và Tàn Hoa LạcTỏa Khô Vinh thành Hồ Bộ Lược Ảnh. Tăng tốc độ di chuyển, tăng tỉ lệ bạo kích cùng hiệu quả bạo kích và từ từ hồi phục Hương Ý.

Hoa Tiễn Lệ: Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên trong phạm vi tạo thành 5 lần công kích, mỗi lần tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm, trong thời gian này sát thương phải chịu giảm 50% và miễn dịch khống chế, khi kết thúc sẽ nhảy về chỗ ban đầu, nếu mục tiêu chọn trúng có Phệ Hồng La bản thân thi triển thì sẽ lấy mục tiêu này làm tiêu điểm phát động công kích. Mỗi lần công kích đều sẽ thi triển lên mục tiêu hiệu quả Hoa Vân Tản không thể xóa tan, mỗi 2 giây tạo thành sát thương, tối đa cộng dồn 1 tầng, kéo dài 30 giây. Trong môi trường PVP hiệu quả giảm sát thương cơ bản giảm đến 20%.

Tập Oanh: Lập tức kéo mục tiêu đã chọn đến trước mặt tạo thành sát thương, nếu mục tiêu ở trạng thái miễn khống thì sẽ kéo bản thân đến mục tiêu.

Tập Oanh – Thiên Giáng: Lập tức xông đến mục tiêu đã chọn và kết thúc trạng thái Thiên Giáng, đánh choáng kẻ địch phạm vi nhỏ gần mục tiêu 2 giây và tạo thành sát thương.