Cẩm Nang - Hương Vân Nhiễu

Hương Vân Nhiễu

HƯƠNG VẪN NHIỄU (HPS)

Tầm Phương Lữ: Bắt kẻ địch trọng điểm không phải boss và kẻ địch Tinh Anh biến thành linh sủng của mình để hiệp trợ chiến đấu, không thể phóng ra đối với mục tiêu trong trạng thái kim thân. Nếu mục tiêu là Ti Mệnh đang ở trong trạng thái đồng đội với mình, thi triển chiêu thức sẽ hỏi liệu có được đồng ý cho xuất hiện [Linh Thú· Minh Thị] để biến hóa linh lực. Không thể thi triển chiêu thức này trong đấu pháp và bí cảnh.

Triệu Phương Quy:

  • Triệu hồi linh lực hóa hình thu phục cùng tác chiến với bản thân trong 15 phút, vượt quá 40 mét sẽ tự động biến mất. Trong môi trường Minh Phong Luận Kiếm không thể thi triển chiêu này.

  • Khi chủ nhân trong trạng thái chiến đấu, linh lực hóa hình được triệu hồi ra sẽ kéo dài hồi phục sinh mệnh cho đồng đội xung quanh mục tiêu 5 mét (Khoảng cách chịu ảnh hưởng từ Cấp tốc).

Triệu Phương Quy Tan Biến: Thu hồi linh lực hóa hình đang tồn tại.

Hoán Phương Lan: Hồi phục sinh mệnh cho một đồng đội, khi thi triển thành công có thể khiến bản thân nhận được hiệu quả Hương Phản, kéo dài 12 giây, trong lúc đó khoảng cách hồi phục Hương Ý rút ngắn 50%.

Hoán Phương Lan Hồng Tiêu: Khi chọn trúng kẻ địch tạo thành sát thuoưng, khi thi triển thành công có thể khiến bản thân nhận được hiệu quả Hương Phản, kéo dài 12 giây, trong lúc đó khoảng cách hồi phục Hương Ý rút ngắn 50%. Sát thương tạo thành tăng 50% đối với mục tiêu mang theo Hương Đoạn.

Vãn Thanh Mai: Giúp 1 mục tiêu đồng đội hồi phục sinh mệnh, mục tiêu mỗi khi tổn thất 10% sinh mệnh đều sẽ khiến hiệu quả trị liệu này tăng 3%.

Phù Dung Khấp Lộ: Thi triển chiêu thức có thể trong nháy mắt hồi phục điểm sinh mệnh cho đồng đội được chọn.

Phù Dung Khấp Lộ·Hương Đoạn: Khi chọn trúng kẻ địch tạo thành sát thương và thi triển lên mục tiêu hiệu quả Hương Đoạn. Mỗi 2 giây tạo thành sát thương và kéo dài 20 giây.

Liễm Phương Hoa: Lập tức hồi phục điểm Linh Lực và điểm Hương Ý cho bản thân.

Hoa Hồng Nhuộm Thấm: Nhận được hiệu quả Hoa Hồng. Hiệu quả trị liệu của Hoán Hương Lan tăng 50%, thi triển thành công Hoán Hương Lan sẽ phân thành 2 lần tạo thành hiệu quả trị liệu tương đồng cho mục tiêu đồng đội có % sinh mệnh thấp nhất trong 20 mét.

Liêm Quyển Hương Phong: Trong trạng thái chiến đấu mỗi 5 giây tự động thi triển "Nhiễm Lưu Phương" lên 2 thành viên đoàn đội có sinh mệnh thấp nhất trong 20 mét liên tục hồi máu, mỗi 2 giây hồi phục điểm sinh mệnh, kéo dài 15 giây, hiệu quả này đối với mục tiêu đang cùng một tiểu đội tăng thêm 65%, nếu mục tiêu đã có Nhiễm Lưu Phương thì lập tức hồi phục điểm sinh mệnh. Liên tục ấn nút có thể khiến bản thân thay đổi giữa Thừa Dũ, Ngự Miễn, Linh Công (Có thể thi triển trong lúc niệm chú, ấn giữ 1 giây có thể tắt hiệu quả Liêm Quyển Hương Phong)

  • Thừa Dũ: Hiệu quả trị liệu của bản thân tăng 10%

  • Ngự Miễn: Sát thương bản thân phải chịu giảm 10%

  • Linh Công: Hương Ý tự động hồi phục rút ngắn 10%.

  • Trong các hình thức khác nhau thi triển Diễn Hương Trận sẽ kích hoạt các hiệu quả khác nhau.

Diễm Hương Trận – Thừa Dũ: Chuyển động 12 Hương Phách, trong 10 giây giúp thành viên đoàn đội trong 20 mét hồi phục điểm sinh mệnh. Khoảnh khắc thi triển chiêu thức có thể khiến hiệu quả trị liệu thành viên tiểu đội trong phạm vi nhận được tăng 10%, kéo dài 10 giây.

Diễm Hương Trận – Linh Công: Chuyển động 12 Hương Phách, trong 10 giây giúp thành viên đoàn đội trong 20 mét hồi phục sinh mệnh. Khoảnh khắc thi triển chiêu thức có thể khiến thành viên tiểu đội trong phạm vi vật công/pháp công tăng 10% và cừu hận tạo thành giảm 50%, kéo dài 10 giây. Hiệu quả “giảm cừu hận” sẽ vô hiệu với Sở trường phòng ngự.

Diễm Hương Trận – Ngự Miễn: Chuyển động 12 Hương Phách, trong 10 giây giúp thành viên đoàn đội trong 20 mét hồi phục sinh mệnh. Khoảnh khắc thi triển chiêu thức có thể khiến thành viên tiểu đội trong phạm vi miễn khống chế và ngắt quãng, kéo dài 5 giây.

Liễu Ám Hoa Minh: Khiến mục tiêu trong 2 giây kế tiếp sát thương phải chịu chuyển hóa thành sinh mệnh, vô hiệu với sát thương đơn vượt quá giới hạn sinh mệnh mục tiêu (Hiệu quả trị liệu bị ảnh hưởng bởi giảm trị liệu và Bách Trảm)

Loạn Hoa Mê Nhãn: Trong vị trí chỉ định nở một đóa Huyễn Linh Hoa, lập tức sẽ kéo mục tiêu trong phạm vi về phía trung tâm và giảm tốc 70%, nếu mục tiêu trong 2 giây chưa rời khỏi phạm vi của Huyễn Linh Hoa sẽ bị Huyễn Hoặc trong 3 giây

Triêu Sinh Mộ Tử: đang cập nhật.

Bất Nhiễm Trần: Giải trừ trạng thái khác thường có thể xua tan cho 1 đồng đội.

Bảng Đặc Kỹ Tinh Uẩn:

Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Phong Lai Mãn Hương: Giúp thành viên tiểu đội của mục tiêu hồi phục sinh mệnh và thi triển 30 giây Nhiễm Lưu Phương duy trì hiệu quả trị liệu.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Hoa Hồng Vui Vẻ: Trong thời gian trạng thái Hoa Hồng, Hoán Hương Lan đánh trúng mục tiêu có hiệu quả Nhiễm Lưu Phương bản thân thi triển, hiệu quả trị liệu tạo thành tăng 10%.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Túy Hoa Âm: Khi bản thân có hiệu quả Hương Phản, mỗi 3 giây sẽ làm mới, thời gian hồi chiêu của Diễn Hương Trận là 5 giây (Trong môi trường Đấu Pháp thời gian làm mới là 2.5 giây)

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Hàm Sơ Nhị: Thi triển Phù Dung Khấp Lộ có thể khiến bản thân nhận được hiệu quả Hàm Sơ Nhị, lúc đạt 4 tầng sẽ khiến Vãn Thanh Mai có thể thi triển ngay. Khi Vãn Thanh Mai hoàn thành thi triển sẽ trả lại 5 điểm linh lực.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Hạm Đạm Di Bộ: Phương Tâm Hướng Dương có thể nạp 2 tầng năng lượng.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Huề Phong Ký Lộ: Thi triển Phù Dung Khấp Lộ có thể giúp 2 mục tiêu đồng đội có sinh mệnh thấp nhất trong 25 mét hồi phục điểm sinh mệnh.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Nhàn Quang Lãn: Thời gian hồi Diễn Hương Trận có thể chịu ảnh hưởng từ Cấp tốc, thi triển Diễn Hương Trận có thể lập tức hồi phục 100 điểm Hương Ý cho bản thân và khiến 5 cái Phù Dung Khấp Lộ tiếp theo không tiêu hao Hương Ý.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Dáng Thướt Tha: Phương Tâm Hướng Dương có thể giải trừ hiệu quả khống chế bản thân và trong 3 giây kế tiếp miễn dịch hiệu quả khống chế, nhưng chiêu thức sẽ không còn chịu ảnh hưởng từ Cấp tốc.