Cẩm Nang - Kết Cấu Tiên Phủ

Kết Cấu Tiên Phủ

          🍁[Kết Cấu Tiên Phủ]🍁

Tiên Phủ bao gồm khu xây dựng, khu trồng cây, khu tập luyện, câu cá, công trình công nghiệp, suối nước nóng và một số bộ phận khác tạo thành.

    🌸Hoạt động câu cá

    🌸Hoạt động tắm suối

    🌸Trồng cây thu hoạch gỗ - chế tạo tâm tượng

 

 

   👉 Tại Tiên Phủ sở hữu 2 khu trồng trọt:

 

🌸Tập luyện cùng cộc gỗ:

 

    🌸Đài nghiên cứu công thức - chế tạo tâm tượng

 

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.