Lễ Hội Trên Cát

LỄ HỘI TRÊN CÁT 

LONG QUY ĐẢO

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: Từ ngày 22-07-2021 đến hết ngày 02-09-2021.

Điều Kiện Tham Gia: Đạt Cấp Độ Sơ Khuy Tầng 18.

Vị Trí: Long Quy Đảo tại Bộ Vân Châu. 

Nội Dung Sự Kiện:

Tiên Gia Vô Thử - Bồi Dục Diễn Hàn Qua:

Cách chơi:

- Tiến về Long Quy Đạo tại Bộ Vân Châu.

- Sử dụng vật phẩm Trích Hàn Lộ tưới nước cho "Diễn Hàn Qua" hoặc "Hạt Giống Dưa Mùa Đông" .

Nếu không có Trích Hàn Lộ hãy đến thương nhân hoạt động lễ hội trên cát "Hề Qua Quân": Sử dụng Hải Bối Tệ mua Trích Hàn Lộ.

Sau khi đã có vào Hành Trang (Phím Tắt B), chuột phải vào Hạt Giống Dưa Mùa Đông để triệu hồi vật phẩm.

Sau khi triệu hồi vật phẩm chọn tưới nước:

Tiến về Diễn Hàn Qua Miêu Khổng Lổ: Tưới nước để hoàn thành nhiệm vụ số lần 3/3.

Tiên Gia Vô Thử - Đẩu Vân Phiêu Phong:

Cách chơi:

- Tiến về Long Quy Đạo tại Bộ Vân Châu.

- Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Hạ Du Du.

- Có 2 chế độ chơi: Ghép Cá Nhân hoặc Ghép Theo Đội.

- Quy tắc tính điểm như sau:

Tiên Gia tránh nóng Hải Thượng Ngân Hoa:

Cách chơi:

Thời gian hoạt động: 18:00 đến 1:00 ngày hôm sau.

Thắp sáng pháo hoa - người chơi tham gia đúng khung giờ tại các tượng cát sẽ có pháo hoa.

 

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame