Cẩm Nang - Minh Hội

Minh Hội

          💥[Minh Hội]💥

🔸Người chơi đạt Sơ Khuy tầng 15 và tiêu hao 10 Kim Vàng sẽ được tạo [Minh Hội].

🔸Gia Nhập [Minh Hội] cần đạt đến Sơ Khuy tầng 10.

🔸Số người trong Minh Hội không đủ 10 người, Minh Hội bắt đầu đếm ngược thời gian 15 ngày sẽ giải tán. Nếu trong thời gian này số người vẫn không đạt đến 10 người thì tự động giải tán ngược lại thì ngưng giải tán.

🔸Khi giải tán Minh Hội sẽ mất hết các vật phẩm trong kho Minh Hội.

🔸Không thể xóa bỏ nhân vật hội trưởng Minh Hội. Có thể chuyển chức hội trưởng cho người chơi có chức vụ cao nhất rồi từ chức hội trưởng. Chuyển nhượng sẽ mất 3 ngày, trong thời gian này có thể hủy bỏ chuyển nhượng. 

🔸Có thể mở ra giao diện [Minh Hội] bằng cách bấm Icon ở góc phải của màn hình hoặc sử dụng Phím tắt H nếu như người chơi không có Minh Hội sẽ hiển thị giao diện đề cử Minh Hội, có thể tìm được Minh Hội nào mà người chơi thích rồi xin gia nhập.

🔸Khi người chơi đã gia nhập Minh Hội, mở lên sẽ hiện lên thông tin của Minh Hội đó bao gồm tài nguyên của minh hội, tài nguyên cá nhân, minh hội thông báo, minh hội hoạt động và nhiệm vụ.
🔸Nhấn icon phía bên trái 【 Quản Lý 】 【 Chiêu Mộ 】 【 Thành Tựu 】 【 Hoạt Động】 có thể xem thành viên trong Minh Hội, chiêu mộ tin tức, danh vọng và một số tin tức liên quan.

     Giao Diện [Quản Lý]

     ✨Giao Diện [Chiêu Mộ]

     ✨Giao Diện [Thành Tựu]

     ✨Giao Diện [Hoạt Động]

      ✨Thiên Phú Sôi Nổi

🔸Sau khi Thiên Phú Sôi Nổi được kích hoạt hiệu ứng sẽ kéo dài trong một tuần, sau đó phải kích hoạt lại để gia hạn hiệu ứng. 

 Thắng Lợi Trở Về: số lượng thu thập của thành viên tăng 10%. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 2.

 

 Ổn Tọa Ngư Thuyền: Số tiền Tứ Hải sinh của thành viên tăng 10%. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 2.

 

 Quy Tâm Tự Tiễn: Thời gian chờ đợi của Quy Phản Chân Linh Phù giảm còn 3 phút, Cửu Tiêu Đằng Tường Quyết giảm còn 30 phút - áp dụng cho thành viên Minh Hội. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 4.

 

 Đồng Tâm Hợp Lực: Trong bí cảnh tổ đội, nếu số lượng thành viên Minh Hội lớn hơn hoặc bằng 6 người thì tất cả thành viên nhận được 3% chỉ số thuộc tính Phúc Duyên. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 4.

 

 Phúc tòng thiên hàng: sử dụng để triệu hồi kho Minh Hội ngay vị trí hiện tại. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 5.

 

 Cứu người bị thương: Sau khi thành viên bị trọng thương thời gian chờ hồi sinh tại Long Tinh Trận giảm 50% (không có hiệu lực tại Thập Châu Kiếm Thì và Minh Phong Luận Kiếm). Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 7.

 

 Ý Chí Kiên Cường: Trong bí cảnh, thời gian tăng tốc của thành viên sau khi hồi sinh tại Long Tinh Trận kéo dài 200% (không có hiệu lực tại Thập Châu Kiếm Thì và Minh Phong Luận Kiếm). Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 8.

 

 Kim Trang Ngọc Quả: Mở khóa ngoại trang [Linh Cảnh Thiên Nhai]. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 9.

 

 Thủ Vọng Tương Trợ: sử dụng triệu hồi thành viên Minh Hội trong tổ đội về vị trí hiện tại. Điều Kiện Mở: Minh Hội cấp 10.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.