Cẩm Nang - Ngũ Hành Diệu Cảnh

Ngũ Hành Diệu Cảnh

PVP 15V15 - NGŨ HÀNH DIỆU CẢNH

Trong Thương Cốc Động Thiên có một diệu cảnh, tập hợp 5 loại linh huyệt Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, linh lực sinh ra có tác dụng diệu kỳ. Để kiểm tra năng lực thực chiến của các đệ tử trẻ, Liên Minh Tần Lăng đã tổ chức ”Thập Châu Kiếm Thí” ở đây, kẻ thắng có thể tu dưỡng linh khí trong động - rất có ích cho tu hành. 30 vị Tu Tiên Giả sau khi vào đây sẽ được chia thành hai Trận Doanh Đỏ và Xanh, cạnh tranh giành lấy linh khí trong năm tài nguyên Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, điểm linh khí bên nào đạt đến 1500 trước sẽ chiến thắng.

Quy tắc tham gia như sau:

Đấu 15V15. Tại chiến trường có 5 linh huyệt "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ". Tiên Gia chiếm lĩnh linh huyệt thành công - cứ mỗi 5 giây sẽ nhận được 5 điểm tích lũy dành cho phe.

- Đạt cấp độ Khai Quang 1 và Phẩm Chất Trang Bị Đấu Pháp 50 được tham gia chiến trường ngũ hành.

- Video thực chiến PVP 15v15 tại Ngũ Hành Diệu Cảnh:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.