Cẩm Nang - Nhiệm vụ [20-25]

Nhiệm vụ [20-25]

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ CẤP 20 - 25

Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Lý Lệnh Song. 

Tại Vị Xuyên Nguyên sử dụng bản đồ sẽ xuất hiện các Dấu Chấm Than - di chuyển đến vị trí này sẽ nhận thêm được nhiệm vụ tăng nhanh cấp độ.

Hoàn thành hết các nhiệm vụ Dấu Chấm Than tại bản đồ Vị Xuyên Nguyên:

Di chuyển đến NPC Mộc Lâm Xuyên nhận nhiệm vụ: 

Hoàn thành nhiệm vụ này, di chuyển đến NPC Kiêu Thinh Vân nhận nhiệm vụ. Người chơi có thể tự lựa chọn nhiệm vụ muốn nhận - tùy thuộc vào độ gần xa của nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ tại NPC Tề Xung:

Đánh bại quái theo yêu cầu nhiệm vụ để nhận thêm kinh nghiệm:

Hoàn thành một số nhiệm vụ phụ tại Vị Xuyên Nguyên sẽ tăng lên cấp độ Sơ Khuy Tầng 21:

Hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận thêm kinh nghiệm: Linh Chủ Thân Lâm, Đồng Sàng Dị Mộng,..

Thực hiện nhiệm vụ Luyện Chế Đan Dược - Minh Đạo Sơ:

Học Phối Phương - Minh Đạo Sơ: Vật phẩm nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trong giao diện hành trang phím tắt B:

Sau đó vào giao diện Túi Càn Khôn để chế tạo Minh Đạo Sơ:

Tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ phụ tại bản đồ Vị Xuyên Nguyên sẽ tăng cấp độ Sơ Khuy Tầng 22:

Nhận chuỗi nhiệm vụ phụ đề hoàn thành cùng một lúc: Xà Hành Thử Đạo, Ngắt Thi Diệp Thảo, Sơn Trại Tiền Tiêu,.. để nhận thêm nhiều điểm kinh nghiệm:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một số trang bị cơ bản tăng sức mạnh nhân vật:

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Thanh Lương Trại: Tiêu diệt quái, boss cấp cao,...

Nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc để gia tăng kinh nghiệm:

Hoàn thành nhiệm vụ phụ:

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tăng cấp độ nhân vật lên Sơ Khuy Tầng 23:

Video tham khảo cách di chuyển nhiệm vụ từ Sơ Khuy 20 - 23:

Di chuyển đến Oán Lâm tiếp tục nhận các nhiệm vụ phụ tại đây:

Giai đoạn tân thủ nên sẽ có hướng đường đi cụ thể, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ phụ sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy tầng 24:

Video tham khảo cách di chuyển nhiệm vụ tại Oán Lâm - Vị Xuyên Nguyên để đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 24:

Người chơi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tại bản đồ Vị Xuyên Nguyên: Nơi xuất hiện các dấu chấm than và dấu chấm hỏi - di chuyển đến để nhận nhiệm vụ:

Di chuyển đến NPC Triệu Du và Phùng Liên nhận nhiệm vụ thảo phạt Thanh Lương Đạo - Lịch Trình: Nhận thêm kinh nghiệm và trang bị tăng sức mạnh:

Hoàn thành nhiệm vụ Thanh Lương Đạo - Lịch Trình sẽ tăng cấp độ đến Sơ Khuy Tầng 25:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 25:

 

                                             

               NHIỆM VỤ [15-20]                       NHIỆM VỤ [25-30]            

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.