Cẩm Nang - Nhiệm vụ [25-30]

Nhiệm vụ [25-30]

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ CẤP 25 - 30

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Thanh Lương Đạo - Lịch Trình, tiếp tục di chuyển đến các vị trí nhiệm vụ có dấu chấm than:

Nếu đã hết nhiệm vụ phụ tại bản đồ Vị Xuyên Nguyên quay trở về Bộ Vân Châu nhận nhiệm vụ mới: Khứu Bảo La Bàn tại NPC Lôi Dương

Sử dụng Chỉ Linh Cảnh đến tiến vào cảnh Chẩm Kiếm Tiên Hương hoàn thành nhiệm vụ:

Vào cảnh Chẩm Kiếm Tiên Hương thực hiện nhiệm vụ đạt đến cấp độ Sơ Khuy Tầng 26:

Tại đây người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra Khứu Bảo La Bàn - tính năng truy tìm Tàng Bảo Đồ và Khinh Công Bậc 3:

Video tham khảo cách vào Chẩm Kiếm Tiên Hương hoàn thành nhiệm vụ:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Chẩm Kiếm Tiên Hương người chơi di chuyển đến Hoài Tú Thôn, nhận và hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo:

Tại Hoài Tú Thôn sẽ có các loại nhiệm vụ như: Nhiệm vụ phụ (dấu chấm than trên đầu mỗi NPC), Nhiệm vụ hiệp nghĩa,..Hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở đây sẽ nhận được thêm nhiều kinh nghiệm:

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ phụ sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 27:

Người chơi di chuyển đến U Thôn Động tại Hoài Tú Thôn để nhận thêm nhiệm vụ có nhiều điểm kinh nghiệm:

Hoàn thành loạt chuỗi nhiệm vụ tại U Thôn Động người chơi sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 28:

Sau đó quay về Bộ Vân Châu hoàn thành nhiệm vụ từ NPC Thần Khê nhận thêm trang bị tăng sức mạnh:

Hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Thần Khê, người chơi tiếp tục nhận nhiệm vụ di chuyển đến bản đồ Chân Núi Trung Nam:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ di chuyển đến Quốc Sắc Trang thực hiện chuỗi mới:

Thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quái tại đây nhận thêm điểm kinh nghiệm:

Nhận và hoàn thành tất cả nhiệm vụ phụ tại Chân Núi Trung Nam sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 29:

Nhiệm vụ sẽ có đường hướng dẫn đến vị trí cụ thể người chơi di chuyển theo: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tại đây sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 30:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ từ cấp 25 đến 30:

 

                                              

               NHIỆM VỤ [20-25]                          NHIỆM VỤ [30-36]            

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.