Cẩm Nang - Nhiệm vụ [30-36]

Nhiệm vụ [30-36]

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ CẤP 30 - 36

Người chơi tiếp tục nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ có dấu chấm than tại bản đồ Chân Núi Trung Nam: 

Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt boss tại bản đồ: 

Nhận và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Bạch Long tại Cửu Long Đàm:

Hoàn thành tiêu diệt boss tại Cửu Long Đàm nhận thêm điểm kinh nghiệm: 

Vào từng ảo cảnh tại Cửu Long Đàm nhận và hoàn thành nhiệm vụ để giải thoát Bạch Long:

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ tại cảnh này sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 31:

Di chuyển theo hướng nhiệm vụ được chỉ định:

Hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi cảnh:

Tiếp tục nhận và hoàn thành tất cả nhiệm vụ theo đường chỉ dẫn:

Nhận nhiệm vụ vào cảnh thứ hai:

Hoàn thành nhiệm vụ tại đây đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 32:

Hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ trong ảo cảnh sẽ nhận được lượng kinh nghiệm lớn:

Rời khỏi cảnh và tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt quái để đến cảnh mới hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp độ:

Đánh bại các quái lớn tăng điểm kinh nghiệm:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ:

Tiếp tục nhiệm vụ tại bản đồ Chân Núi Trung Nam:

Hoàn thành các nhiệm vụ sẽ tăng cấp độ lên Sơ Khuy Tầng 33:

Di chuyển đến Huyền Cửu Hàn Băng Động để tiếp tục nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ đánh bại Ngọc Tảo:

Sau đó di chuyển theo nhiệm vụ về Mi Tâm Đảo tại Cửu Long Đàm nhận nhiệm vụ tiếp theo:

Thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt quái tăng điểm kinh nghiệm:

Tiêu diệt Huyễn Ảnh của Mị Gia:

Sau khi thực hiện nhiệm vụ, quay trở lại Bộ Vân Châu:

Mở giao diện Liệt Truyện và hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong giao diện này sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 34:

Mở giao diện Tu Hành để hoàn thành theo hướng dẫn nhận nhiệm vụ: Di chuyển đến Hoài Tú Thôn:

Hoàn thành các nhiệm vụ hiệp nghĩa tại Hoài Tú Thôn để tăng điểm kinh nghiệm:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ đến cấp độ Sơ Khuy Tầng 34:

Di chuyển đến Bội Tiên Đài nhận và hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo:

Tại đây người chơi chọn vào Tu Hành để nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu - có đường chỉ dẫn cụ thể để tăng lên cấp độ Sơ Khuy Tầng 35:

Chọn Tu Hành, Tiếp Tục Nhận Nhiệm Vụ:

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tại Bội Tiên Đài người chơi sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 36:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ từ cấp 34 đến cấp 36:

                                             

               NHIỆM VỤ [25-30]                       NHIỆM VỤ KHAI QUANG           

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.