Cẩm Nang - Ô Chiếu Dạ Ma Thành

Ô Chiếu Dạ Ma Thành

Vị trí: Cửa Ải Bổ Thiên Lĩnh (61,112)

Thông tin độ khó bí cảnh:

Khi tham gia phó bản vui lòng chú ý bản nhiệm vụ nhỏ bên phải:

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và thanh trừ 100% quân địch để nhận đầy đủ các phần thưởng.

Chú ý sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ yêu cầu đều sẽ có hộp kho báu trên đường, cần chú ý mở để nhận thưởng.

Khởi đầu bấm nút M thêm tìm đường đến thủ lĩnh Ô Dạ Vũ và tiêu diệt nàng để hoàn thành yêu cầu đầu tiên "Tập Kích Địch Doanh":

Sau đó từ vị trí Ô Chiếu Thương Binh Doanh, di chuyển theo bản đồ đánh Mông Đỗ hoàn thành yêu cầu thứ 2 "Đánh Bại Mông Đỗ":

Cuối cùng băng qua Thành Môn Doanh Trại đi vào Âm Sinh Tuyền và Vương Đình Di Chỉ tiêu diệt Y Tư Văn, Y An Ma Na và Y Già Đà hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng "Thâm Nhập Vương Đình"

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.