Cẩm Nang - Phong Chấn Long Ngâm

Phong Chấn Long Ngâm

Thời gian mở hoạt động: Thứ Ba, Thứ Sáu vào lúc 20:00 đến 21:00.

Yêu Cầu: Đạt cấp độ khai quang 1, gia nhập phe phái: Thiên Huyền Giáo hoặc Thần Nhất Đạo Thiên (Phe Đỏ hoặc Xanh)

Trong Tàng Thanh Cốc Địa sắp xuất hiện Tinh Thuần Long Ngâm Thạch Ngẫu, đánh bại nó hoặc hộ tống đến doanh địa có thể nhận được điểm tích lũy.

Quy tắc tính điểm: 

  • Đứng xung quanh chân tượng đá, mỗi 5 giây +3 điểm tiến độ nhiệm vụ.
  • Tăng tốc cho tượng đá hoặc ngăn cản kẻ thù khống chế tượng đá, mỗi lần +20 điểm tiến độ nhiệm vụ.
  • Người chơi làm kẻ thù đang hộ tống tượng đá trọng thương, có thể nhận được 20-100 điểm tiến độ nhiệm vụ tùy vào số lượng tầng hiệu ứng "hộ tống tượng đá" của mục tiêu (Mục tiêu có số tầng hiệu ứng "hộ tống tượng đá" càng nhiều, màu sắc trên đầu càng đậm)
  • Sau khi tượng đá đến được Thừa Kim Trận/Máy Liệm Thạch, mỗi tầng hiệu ứng "hộ tống tượng đá" tương đương 5 điểm, cộng vào điểm tiến độ nhiệm vụ của người chơi Thần Nhất Đạo Thiên/Thiên Huyền Giáo.

Video thực hiện Phong Chấn Long Ngâm:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.