Cẩm Nang - Sầu Thành Ngục

Sầu Thành Ngục

Vị trí: Dưới giếng ở phế trạch Liễu Gia thành Giang Đô (787,-824):

Thông tin độ khó bí cảnh:

Khi tham gia phó bản vui lòng chú ý bản nhiệm vụ nhỏ bên phải:

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và thanh trừ 100% quân địch để nhận đầy đủ các phần thưởng.

Chú ý sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ yêu cầu đều sẽ có hộp kho báu trên đường, cần chú ý mở để nhận thưởng.

Bắt đầu người chơi ở một đoạn cống ngầm... dưới thành Giang Đô, di chuyển theo như trên bản đồ nhỏ tìm và tiêu diệt Tử Tam Thiên:

Tiếp đến diệt trừ Lệ Tiểu Đường cần mở cổng như hình sau:

Cần mở cả 2 cơ quan: ở trên và dưới lần lượt theo hình sau:

  • Cơ quan phía trên

  • Cơ quan phía dưới

Sau khi quay lại cơ quan trước lối vào Táng Hoa Trì mở cổng và thanh trừ Lệ Tiểu Đường hoàn thành phó bản.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.