Cẩm Nang - Sư Đồ

Sư Đồ

          🍁[Sư Đồ]🍁

🔸Sử dụng Phím tắt CTRL+O mở ra giao diện Sư Đồ, cùng sư phụ hoặc đồ đệ hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, có thể gia tăng điểm liên kết giữa Sư Đồ, khi điểm liên kết Sư Đồ đạt đến 1 mốc nhất định sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

🔸Khi điểm liên kết Sư Đồ đạt tới cấp 30, sẽ mở khóa được danh hiệu [Tinh Hỏa Gia Truyền], [Đình Tiền Đào Lý].

🔸Tại giao diện [Sư Đồ] người chơi được phép tùy chỉnh thông tin nhận đồ đệ hoặc nhận sư phụ tùy thuộc vào sở thích của mỗi người chơi.

     ✨Giao Diện Thông Tin [Nhận Sư Phụ]

     ✨Giao Diện Thông Tin [Nhận Đồ Đệ]