Cẩm Nang - Tam Thập Lục Chương

Tam Thập Lục Chương

Các kỹ năng của bảng Tam Thập Lục Chương:

Thu Thủy

 • Dẫn đạo thi pháp, mỗi đoạn dẫn đạo tạo thành sát thương thuộc tính thủy và phá kim thân lên mục tiêu, đoạn cuối cùng tạo thành sát thương thuộc tính thủy và phá kim thân; khiến tốc độ di chuyển của nó giảm 50%

Lưu Hỏa

 • Dẫn đạo thi pháp, mỗi đoạn dẫn đạo tạo thành sát thương thuộc tính hỏa và phá kim thân lên mục tiêu, đoạn cuối cùng tạo thành sát thương thuộc tính hỏa và phá kim thân

Thương Giang Long Ngâm

 • Tạo thành sát thương thuộc tính thủy và phá kim lên mục tiêu và kẻ địch trong 3 mét gần đó và khiến tốc độ di chuyển của nó giảm 50%, kéo dài 5 giây
 • Sau khi đánh trúng mục tiêu nhận được 1 đoạn Vũ Âm
 • Đẳng cấp 2: Đánh trúng mục tiêu thì thi triển “Thương Giang”ấn kí lên mục tiêu, khi “Thương Giang”ấn kí cộng dồn đến 4 tầng phát động hiệu quả “Long Ngâm”, triệu hồi Cự Long tạo thành sát thương thuộc tính thủy và phá kim và hiệu quả giảm tốc lên kẻ địch  trong bán kính 4 mét
 • *  Giảm tốc và thời gian phát động sát thương của Cự Long chịu ảnh hưởng từ Cấp tốc

Mộc Phật Độ Hỏa

 • Tạo thành sát thương thuộc tính hỏa và phá kim thân lên mục tiêu và kẻ địch trong 3 mét gần đó và đánh ngã mục tiêu không phải người chơi 2 giây
 • Kẻ địch ngoài mục tiêu chính gánh vác sát thương phải chịu
 • Sau khi đánh trúng mục tiêu nhận được 1 đoạn Chủy Âm
 • Đẳng cấp 2: Hưởng gấp đôi khả năng tăng thêm tỉ lệ bạo kích của trạng thái Sí Hỏa

Tố Cầm Loan Ca

 • Nhắm vào mục tiêu tạo thành sát thương thuộc tính hỏa và phá kim thân và khiến tốc độ di chuyển của mục tiêu giảm 50%
 • Đánh trúng giúp bản thân nhận được hiệu quả "Tố Cầm Loan Ca":
 • Trong 30 giây khiến Mộc Phật Độ Hỏa, Thương Giang Long Ngâm sát thương tăng 20%

Ngũ Âm Phồn Hội

 • Tiêu hao toàn bộ Chủy Âm và Vũ Âm khiến cho tất cả mục tiêu trong vòng 3 mét không thể di chuyển duy trì liên tục trong 5 giây (có thể chịu thêm trạng thái Sương Lạc, giảm một nửa hiệu quả lên người chơi) và gây sát thương và phá kim thân trong khoảng thời gian ngắn
 • Mỗi khi tiêu hao 1 đoạn Chủy Âm sẽ tăng sát thương của chiêu thức
 • Mỗi khi tiêu hao 1 đoạn Vũ Âm sẽ tăng phạm vi của chiêu thức lên 30%, hồi phục Nguyên thần
 • *Tỉ lệ  Chuyên tâm tấn công của chiêu thức này tăng 10%

Hãn Hải Băng

 • Lạc Thủy Ngưng Băng, khiến mục tiêu 6 mét gần đó không thể di chuyển, kéo dài 5 giây (Có thể nhận thêm cường hóa trạng thái Sương Lạc, hiệu quả giảm một nửa đối với người chơi), trong 2 giây lại ấn nút có thể thi triển chiêu thức Hàn Vân Ẩn, khiến bản thân nhanh chóng né tránh về phía sau và giải trừ hiệu quả giảm tốc và định thân bản thân chịu

Hàn Vân Ẩn

 • Giải trừ hiệu quả giảm tốc và định thân bản thân chịu đồng thời nhanh chóng né tránh về phía sau

Nộ Lôi Phá

 • Nhận được 3 Chủy Âm và 3 Vũ Âm, nhắm vào mục tiêu và kẻ địch gần đó 4 mét tạo thành sát thương thuộc tính kim và phá kim thân, và có thể khiến bản thân giữ lấy trạng thái Sí Hỏa/Sương Lạc đang có rồi cộng thêm trạng thái Xiết Điện, kéo dài trong một khoảng thời gian
 • Trong thời gian trạng thái:
  • Tốc độ di chuyển tăng, có thể nhìn thấy mục tiêu ẩn thân
  • Lưu Hỏa/Thu Thủy:  Mỗi lần đánh trúng mục tiêu tạo thành sát thương thuộc tính Kim phát xạ lên kẻ địch lân cận
  • Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm:  Đánh trúng mục tiêu có thể kích hoạt hiệu quả Đa Đạo Thiên Lôi, tối đa kích hoạt 6 lần
  • Mộc Phật Độ Hỏa: Sát thương phát xạ cơ bản chịu ảnh hưởng của tỉ lệ gia tăng Pháp công giống như sát thương lên mục tiêu chính
  • Chiêu thức này có thể thi triển trong lúc chuyển động, tốc độ niệm chú không chịu ảnh hưởng từ chỉ số Cấp tốc

Diệu Khế Kính Tâm

 • Triệu hồi nguyên tố lăng kính chiến đấu cùng, mỗi lần tạo thành sát thương và khiến Pháp công tăng lên 20%, kéo dài 20 giây
 • Thuộc tính ban đầu của lăng kính được quyết định bởi trạng thái thuộc tính mà bản thân đang có, có thể lại ấn nút thay đổi thuộc tính của lăng kính
 • Lăng kính mỗi lần đánh trúng mục tiêu, hồi phục Nguyên thần
 • Trong thời gian hiệu quả thi triển chiêu thức Lưu Hỏa/Thu Thủy có thể một lần cộng dồn 2 tầng hiệu quả "Tiêu Vĩ Lưu Tuyền"

Diệu Khế Kính Tâm·Dịch

 • Thay đổi Lăng Kính Nguyên Tố thành trạng thái kế tiếp
 • Lăng Kính Thủy: Giãn cách 2.5 giây, công kích đánh trúng mục tiêu đồng thời có thể khiến tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong 3 mét gần đó giảm
 • Lăng Kính Hỏa: Giãn cách 1.5 giây, có thể gây sát thương lên tất cả kẻ địch trong 3 mét gần mục tiêu
 • Lăng Kính Lôi: Giãn cách 2.5 giây, khi công kích nếu bản thân trong trạng thái Xiết Điện, có thể kéo dài thời gian kéo dài trạng thái Xiết Điện
 • *Giãn cách Lăng Kính công kích chịu chỉ số Cấp tốc của bản thân ảnh hưởng
 • *Khi bản thân đánh trúng mục tiêu, phát động Lăng Kính công kích

Tiêu Vĩ Lưu Tuyền

 • Sau khi thi triển Lưu Hỏa/Thu Thủy, nhận được hiệu quả "Tiêu Vĩ Lưu Tuyền":
  • Giới hạn cộng dồn 5 tầng
  • Mỗi tầng khiến thời gian thi triển của Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm giảm 50%
  • Cộng dồn đến 2 tầng trở lên, khiến Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm sát thương tạo thành tăng 25%

Lạc Tuyết Thành Bi

 • Đóng băng bản thân, giải trừ tất cả hiệu quả bất lợi bản thân chịu, trong thời gian ngắn, miễn dịch tất cả sát thương và kéo dài hồi phục sinh mệnh, mỗi giây hồi phục sinh lực, trong thời gian hiệu quả lại ấn nút có thể sớm giải trừ trạng thái đóng băng

Tuyết Tư Băng Tiêu

 • Sớm giải trừ trạng thái “Lạc Tuyết Thành Bi”

Ngũ Linh Hợp Đạo Trận

 • Thi triển Ngũ Linh Hợp Đạo Trận, kéo dài 20 giây, Khi bản thân ở trong Ngũ Linh Hợp Đạo Trận, thi pháp sẽ không bị ngắt quãng và sát thương phải chịu giảm 25%

Vạn Pháp Quy Đạo

 • Khiến mục tiêu đóng băng (Có thể chịu ảnh hưởng từ trạng thái Sương Lạc)
 • Sau khi đánh trúng mục tiêu, bản thân nhận được 1 tầng trạng thái Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ và miễn dịch khống chế

Khinh Lôi

 • Giải trừ hiệu quả khống chế bản thân và khiến tốc độ di chuyển tăng, kéo dài trong một khoảng thời gian
 • Trong lúc hiệu quả kéo dài có thể nhìn thấy mục tiêu ẩn thân

Cầm Ca Tự Ưu Du

 • Tiến vào trạng thái Cầm Ca Tự Ưu Du kéo dài 20 giây, trong thời gian hiệu quả giúp bản thân trong lúc di chuyển có thể niệm chú/dẫn đạo pháp thuật

Cầm Ca Tự Ưu Du·Ẩn

 • Rời khỏi trạng thái Cầm Ca Tự Ưu Du ngay lập tức, đồng thời giảm thời gian bổ sung năng lượng của Cầm Ca Tự Ưu Du

Kiếp Tinh Hỏa

 • Làm gián đoạn mục tiêu niệm chú, đồng thời để lại ấn ký "Tinh hỏa" trên mục tiêu. "Tinh hỏa" sẽ phát nổ sau 2 giây, gây ra sát thương thuộc tính hỏa ở gần mục tiêu, đồng thời làm choáng tất cả mục tiêu bị ảnh hưởng trong 5 giây.

Lò Tạo Hóa Sinh Cơ

 • Không trong trạng thái chiến đấu có thể đặt Lò Tạo Hóa Sinh Cơ, thành viên đoàn đội nhận được đan dược từ lô tăng 6% giới hạn sinh mệnh

Bạch Hạc Đằng Vân

 • Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Khi đứng sẽ mặc địch né tránh về phía sau)
 • Nếu thi triển khi bản thân trong trạng thái giảm tốc thì khoảng cách né tránh căn cứ theo mức độ giảm tốc chịu suy giảm và sau khi thi triển thời gian hồi gia tăng 50%

Kiếm Minh·Khúc Động Hàn Xuyên

 • Kích phát Kiếm Tâm Cộng Minh Chi Lực của thành viên đoàn đội, tất cả thuộc tính tăng 10%, kéo dài 30 giây, nhưng trong 5 phút không thể tiếp tục nhận được hiệu quả này
 • Điểm Kiếm Tâm Cộng Minh: Nhận được trong cảnh khi chiến đấu thủ lĩnh, dùng để thi triển kỹ năng Kiếm Minh, đoàn đội cùng hưởng

Huyền Âm Nguyên Dương

 • Tạo thành sát thương lên mục tiêu phía trước, nếu đánh trúng mục tiêu Kim Thân Kích Phá thì sẽ phát động Kiếm Kỹ·Huyền Âm Nguyên Dương
 • * Nếu chưa đánh trúng mục tiêu Kim Thân Kích Phá nào, thời gian hồi sẽ đặt lại là 5 giây

Huyền Âm Nguyên Dương·Vọng Khí

 • Kích phát Kiếm Tâm Linh Lực trong cơ thể, nhanh chóng tụ hợp Âm Dương Chi Khí xung quanh và hóa nó thành Huyền Thủy và Nguyên Hỏa đả kích mục tiêu, tạo thành sát thương

Sương Thành

 • Tiến vào trạng thái Sương Lạc:
  • Chiêu thức cơ bản biến chiêu thành Thu Thủy/Thương Giang Long Ngâm thuộc tính Thủy
  • Cấp tốc tăng
  • Thời gian kéo dài hiệu quả đóng băng, định thân tạo thành gia tăng (Giảm một nửa đối với người chơi)
  • Khi tạo thành giảm tốc, có xác suất chuyển hóa thành hiệu quả định thân
  • Sát thương tạo thành của Thương Giang Long Ngâm, Ngũ Âm Phồn Hội, hiệu quả “Long Ngâm” lên mục tiêu chịu hiệu quả đóng băng, định thân tăng
  • Khi chịu sát thương chí mạng, mỗi khoảng thời gian có thể miễn dịch một lần trọng thương và hồi phục sinh lực (Trong PVP lượng hồi phục giảm 33%) và đóng băng bản thân, kéo dài trong thời gian ngắn, trong thời gian hiệu quả mỗi giây hồi phục sinh lực, khi hiệu quả giải trừ sẽ đóng băng kẻ địch xung quanh. (Khi sát thương chí mạng vượt quá 2 lần giới hạn sinh mệnh bản thân không thể phát động)

Trùng Minh

 • Tiến vào trạng thái Sí Hỏa:
  • Chiêu thức cơ bản biến chiêu thành Lưu Hỏa/Mộc Phật Độ Hỏa thuộc tính Hỏa
  • Hiệu quả bạo kích tăng
  • Khi chịu sát thương chí mạng, mỗi khoảng thời gian có thể miễn dịch một lần trọng thương và lập tức hồi phục sinh lực (Trong PVP lượng hồi phục giảm 40%) và tạo thành sát thương thuộc tính Hỏa ở xung quanh (Khi sát thương chí mạng vượt quá 2 lần giới hạn sinh mệnh bản thân không thể phát động)

Ngũ Phương Tụ Tán

 • Lưu Hỏa/Thu Thủy gia tăng số lần dẫn đạo và khi Cấp tốc bản thân đạt 10% /25% /45% mỗi mốc gia tăng thêm 1 lần dẫn đạo

Ngũ Linh Sinh Diệt

 • Hiệu quả "Tố Cầm Loan Ca" có thể khiến tỉ lệ bạo kích của Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm tăng lên
  • Khi đang trong trạng thái Sí Hỏa, Tố Cầm Loan Ca đánh trúng mục tiêu nhận được 2 tầng hiệu quả Tiêu Vĩ Lưu Tuyền
  • Khi đang trong trạng thái Sương Lạc, Tố Cầm Loan Ca đánh trúng mục tiêu cộng dồn 2 tầng ấn ký "Thương Giang" lên mục tiêu

Tống Phong

 • Khi thi triển Ngũ Âm Phồn Hội, căn cứ theo số lượng Chủy Âm và Vũ Âm tiêu hao nhận được thêm hiệu quả:
  • Nếu tiêu hao Chủy Âm nhiều hơn Vũ Âm thì số lượng mỗi cái thêm một, hồi phục sinh mệnh; nếu số lượng đạt 3 thì sát thương tạo thành tăng
  • Nếu tiêu hao Vũ Âm nhiều hơn Chủy Âm thì số lượng mỗi cái thêm một, tạo thành 2 giây hiệu quả đóng băng; nếu số lượng đạt 3 thì sát thương tạo thành tăng
  • Nếu tiêu hao Chủy Âm và Vũ Âm bằng nhau thì mỗi tiêu hao một âm, giảm thời gian hồi Ngũ Âm Phồn Hội; nếu số lượng Chủy Âm và Vũ Âm tiêu hao đều là 3 thì sát thương tạo thành tăng

Bàng Hành

 • Khi thi triển Ngũ Âm Phồn Hội, mỗi cái Chủy Âm tăng lượng sát thương của chiêu thức, mỗi cái Vũ Âm hồi phục Nguyên Thần tăng

Định Tuệ Dẫn

 • Khi chiêu thức gặp phải ngắt quãng bị tiến vào trạng thái trầm mặc Phong Kỹ, thời gian kéo dài hiệu quả Phong Kỹ giảm đến 3 giây
 • Chịu sát thương trong trạng thái Xiết Điện giảm, thời gian kéo dài chịu hiệu quả khống chế giảm 25% và khi chịu sát thương phản xạ sát thương thuộc tính Kim lên người công kích
 • Cộng dồn 2 tầng hiệu quả “Thương Giang” là có thể chuyển hóa thành hiệu quả “Long Ngâm”, nhưng sát thương hiệu quả “Long Ngâm” giảm

Phong Lôi Dẫn

 • Sau khi trạng thái Xiết Điện biến mất nhận được hiệu quả "Phong Lôi Dẫn":
  • Mỗi giây hồi phục 1.5% Nguyên Thần, mỗi 10% tỉ lệ Cấp tốc tăng thêm lên 0.5% Nguyên Thần hồi phục
  • Tốc độ thi triển tăng
 • Thời gian duy trì tương đương với thời gian duy trì của trạng thái Xiết Điện trước đó

Kinh Trưng Vũ

 • Trạng thái Sí Hỏa: Mộc Phật Độ Hỏa khi tạo thành Bạo Kích lên mục tiêu chính có 50% xác suất nhận được 1 tầng hiệu quả "Tiêu Vĩ Lưu Tuyền" và 30 điểm Nguyên Thần
 • Trạng thái Sương Lạc: Thương Giang Long Ngâm khi tạo thành Bạo Kích lên mục tiêu chính, cộng dồn thêm 1 tầng hiệu quả "Thương Giang"; sau khi kích hoạt hiệu quả "Long Ngâm", trong 15 giây Ngũ Âm Phồn Hội, Thương Giang Long Ngâm được thi triển, hiệu quả "Long Ngâm" xem mục tiêu là trạng thái đóng băng

Ngũ Âm Tương Hòa

 • Vạn Pháp Quy Đạo thời gian điều tức giảm đến 30 giây
 • Hồi phục Nguyên Thần của Ngũ Âm Phồn Hội tăng lên 50%, hiệu quả hồi phục sinh mệnh tăng lên 50%
 • Ngũ Âm Phồn Hội thời gian niệm chú giảm 50%, sát thương tăng 40%
 • Trong môi trường Đấu Pháp sát thương "Đa Đạo Thiên Lôi" tăng 200%

Hác Lôi

 • Thời gian duy trì cơ bản trạng thái Xiết Điện kéo dài đến 30 giây, trạng thái Xiết Điện có thể thi triển Bát Phương Kinh Lôi

Bát Phương Kinh Lôi

 • Đang trong Trong trạng thái Xiết Điện mới có thể thi triển chiêu này, tại chỗ xung quanh mục tiêu trong 4 mét tạo thành sát thương thuộc tính kim
 • Khiến Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm lần sau thi triển không cần niệm chú và tăng 1 lần hiệu quả Đa Đạo Thiên Lôi có thể kích hoạt trong thời gian Hác Lôi
 • Khi đánh trúng mục tiêu đơn, sát thương tăng 20%

Huyền Khấu Thương Thanh

 • Thông thạo sở trường có thể tăng sát thương Ngũ Âm Phồn Hội
 • Thời gian hồi cơ bản của Ngũ Âm Phồn Hội giảm
 • “Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ” không còn miễn dịch hiệu ứng khống chế
 • “Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ” tăng đến 2 tầng, thời gian duy trì  tăng đến 20 giây
 • Trong trạng thái “Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ” Ngũ Âm Phồn Hội thi triển không cần hồi, sau khi thi triển tiêu hao 1 tầng hiệu quả “Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ”

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.