Cẩm Nang - Tam Thế Thư

Tam Thế Thư

         📜[Tam Thế Thư]📜
Ghi nhớ chuyện lúc trước - sách tận nhân duyên. Trong thế giới tiên hiệp cổ đại có rất nhiều nhân vật xuất thân đặc biệt và mỗi nhân vật đều có tính cách khác nhau. Người chơi khi bước vào thế giới Tu Tiên sẽ tìm hiểu câu chuyện và trải nghiệm hành trình kinh lịch của họ. Để kết nối mối quan hệ giữa các Tu Tiên Giả và nhân vật trong thế giới Tu Tiên được gọi là [Tam Thế Thư].
 
 
 
        🍁Cách mở Tam Thế Thư
👉 Ở góc dưới bên phải giao diện trò chơi chọn [Thập Châu Bác Vật] sẽ xuất hiện tùy chọn Tam Thế Thư. 
📜
 Trong Tam Thế Thư, người chơi không chỉ có thể nói chuyện với nhân vật mình đã làm quen, gửi quà cho nhau mà thậm chí có thể mời nhân vật đến làm khách trong Tiên Phủ của mình.
 
 
Khi mời nhân vật vào Tiên Phủ - ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể gia tăng điểm duyên trị với nhân vật.
Mời 3 nhân vật mỗi tuần và hoàn thành nhiệm vụ được giao để hoàn thành Tam Thế Thư · Hàng tuần.
Tặng quà cho nhân vật trong Tam Thế Thư giúp tăng điểm duyên trị và mỗi phần quà sẽ mang lại điểm khác nhau. Mỗi ngày được tặng 3 lần cho mỗi nhân vật trong Tam Thế Thư.
 
 
 
👉 Một số vật phẩm khi tặng cho nhân vật sẽ mang lại điểm duyên trị:
 
 Trà Hoa Nhài Nhân Sâm: Khi tặng cho nhân vật trong Tam Thế Thư có thể tăng 15 điểm duyên trị.
 
 Nữ Nhi Hồng: Tặng cho Hạo Thương tăng 3 điểm duyên trị.
 
 Mông Đỉnh Tán Nha: Tặng cho Minh Nguyệt Trần tăng 3 điểm duyên trị.
 
 Nhánh Hoa Đỗ Quyên: Tặng cho Hoa Diệp Liên tăng 6 điểm duyên trị.
 
 
Cấp duyên trị của nhân vật trong Tam Thế Thư tăng lên cấp độ nhất định sẽ mở ra trang bìa và nhận được quà đáp lễ.
 
     🌸Lộc Thục Tử Đô🌸
 
          
 
     🌸Lý Lệnh Song🌸
 
          
 
     🌸Nhạc Thiên Tinh🌸