Cẩm Nang - Tàn Quyển

Tàn Quyển

Bố Trí Tàng Quyển:

Khiêu Tầng Văn

 • Kiếm Ảnh Ngưng Thần có thể khiến hiệu quả trị liệu mục tiêu đánh trúng nhận được giảm, kéo dài trong thời gian ngắn

Ngưng Huyền

 • Thời gian hồi chiêu cơ bản của Lưỡng Nghi Hóa Thanh Trận giảm 10 giây

Tĩnh Thủ

 • Hỗn Độn Khai Nguyên có thể nạp thêm năng lượng 1 tầng

Xung Hòa

 • Khi thi triển Lưỡng Nghi Hóa Thanh Trận, có thể khiến Pháp công của bản thân tăng, Pháp công các thành viên của tiểu đội tăng, kéo dài trong thời gian ngắn

Hóa Cực

 • Lưỡng Nghi Hóa Thanh Trận có thể thi triển trên không trung, thi triển chiêu thức có thể giải trừ hiệu ứng khống chế bản thân

Kiếm Lý Sơn Hà

 • Sau khi tiến vào chiến đấu lập tức nhận được tầng hiệu ứng “Kiếm Lý Sơn Hà”, mỗi tầng khiến bạo kích bản thân tăng, mỗi khi thi triển 1 lần Hóa Vân Vô Tích, đều sẽ khiến hiệu ứng này giảm 1 tầng, mỗi 15 giây hồi phục 1 tầng, trạng thái Thoát Chiến không thể nhận được hiệu quả này

Quy Nguyên Trận Đồ

 • Tiên Thiên Dưỡng Mệnh Trận hiệu quả hồi phục tăng 100%

Đào Diêu Vân Thư

 • Trong chiến đấu khi Chân khí/Kiếm Khí bản thân nhỏ hơn 10, lập tức hồi phục 30 điểm Chân khí/Kiếm Khí, hiệu quả này mỗi 30 giây chỉ có thể xảy ra một lần

Vân Diệt Đào Sinh

 • Khi Kiếm Ý của bản thân không vượt quá 1, ngay lập tức phục hồi 2 cách Kiếm Ý. Hiệu ứng này chỉ có thể được kích hoạt một lần sau mỗi 30 giây

Huyền Trận

 • Khi thi triển Thái Hoa pháp trận, có thể cùng lúc tại vị trí mục tiêu bị Kiếm Ý Vô Nhai đánh dấu tạo ra pháp trận giống nhau

Ngưng Tuyết

 • Chứng Đạo Kiếm Thức có thể khiến hiệu quả trị liệu mục tiêu đánh trúng nhận được giảm, kéo dài trong thời gian ngắn

Hồi Tuyết

 • Trong thời gian Tuyết Tịnh Vô Trần mỗi giây hồi phục hồi phục Kiếm Khí

Thanh Tố

 • Thái Thanh Trận thời gian điều tức cơ bản giảm, "Kiếm Quy" hiệu quả hồi phục gấp bội

Hội Thần

 • Khiến giới hạn sinh mệnh bản thân tăng, nhưng chiêu thức sẽ không thể bạo kích

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.