Cẩm Nang - Tàn Quyển

Tàn Quyển

Bảng Bố Trí Tàn Quyển:

Kim Minh

 • Tăng tốc độ di chuyển 10%, tốc độ thi triển tăng 5%
 • Trong môi trường Đấu Pháp mỗi khi bản thân tổn thất 15% sinh mệnh, sẽ tăng thêm 5% tốc độ di chuyển và 2% tốc độ thi triển

Quy Khứ Lai

 • Ngũ Linh Hợp Đạo Trận thời gian hồi chiêu giảm 60 giây, thời gian duy trì tăng 10 giây, trong trận hiệu quả giảm sát thương giảm đến 10%
 • Trong thời gian Ngũ Linh Hợp Đạo Trận có thể thi triển Quy Khứ Lai: Ngũ Linh Hợp Đạo Trận sẽ định vị lại ở vị trí hiện tại của bản thân và khiến trong pháp trận sinh ra loạn lưu, khiến kẻ địch đang trong trận pháp tốc độ di chuyển và Cấp tốc giảm 50%, kéo dài 10 giây

Tản Tuyết Hồi

 • Thời gian hồi của chiêu thức Lạc Tuyết Thành Bi giảm 60 giây, nhưng không còn hiệu ứng miễn dịch khác thường, cũng không phục hồi sinh mệnh nữa

Giác Thanh Biến

 • Vạn Pháp Quy Đạo đánh trúng mục tiêu khiến mục tiêu trong 3 giây không thể nhận trị liệu

Ninh Tức

 • Trong chiến đấu Pháp công tăng, Nguyên Thần cần tiêu hao cho chiêu thức tăng

Phù Lê Âm

 • Khi Nguyên Thần thấp, lập tức hồi phục % tối đa Nguyên Thần, mỗi khoảng thời gian kích hoạt một lần

Ngự Lôi

 • Khi hiệu quả Khinh Lôi kết thúc khiến mục tiêu trong 4 mét rơi vào hôn mê 2 giây
 • Sau khi thi triển Khinh Lôi có thể ấn tiếp nút chủ động kết thúc hiệu quả Khinh Lôi

Vân Tán Tuyết Tễ

 • Trong thời gian Lạc Tuyết Thành Bi hiệu quả hồi phục sinh mệnh tăng

Đạp Toa Hành

 • Khi thi triển Bạch Hạc Đằng Vân, lần lượt tại điểm xuất phát và điểm rơi sinh ra một mảng hàn khí, giảm tốc mục tiêu lân cận

Kim Thanh Ngọc Chấn

 • Trong trạng thái Xiết Điện hoặc Phật Bát Vạn Tượng, tốc độ niệm chú tăng

Tấu U Hoàng

 • Sau khi Đạo Pháp Tự Nhiên phát động hiệu quả trị liệu, nếu sinh mệnh mục tiêu đạt 75% trở lên, sẽ tự động sẽ chuyển qua cho đồng đội khác có sinh mệnh thấp nhất

Bộc Lưu Phi Thoan

 • Tọa Vong Hồng Ba có thể đánh lui mục tiêu Kim Thân

Quỳnh Hưởng

 • Thời gian điều tức của Cầm Thư Nhạc Đạo·Đạt giảm, tổng lượng pháp lực hồi phục giảm

Thụy Tuyết

 • Số lượng mục tiêu Dương Xuân có thể trị liệu tăng, lượng trị liệu giảm

Thanh Dương Hồi Chiếu

 • Dương Xuân Tiễn Xạ trị liệu chỉ có hiệu quả với mục tiêu tiểu đội và phạm vi tăng đến 25 mét, Dương Xuân hiệu quả trị liệu tăng 30%
 • Khi trang bị tàng quyển này, số lượng mục tiêu Dương Xuân trị liệu sẽ không bị tàn quyển 【Thụy Tuyết】 ảnh hưởng

Thanh Phong Phất Chấn

 • Mộc Diệp Thanh Phong kèm theo hiệu quả Khu Tán, thời gian hồi chiêu tăng 45 giây

Hoàn Bội

 • Khi Bội Lan tạo thành trị liệu lên mục tiêu có sinh mệnh cao, hồi phục bản thân Pháp lực

Trùng Loan

 • Khi thi triển Cao Sơn/Ngưng Sương lên bản thân miễn dịch ngắt quãng 8 giây

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.

 •