Cẩm Nang - Tàn Quyển

Tàn Quyển

Tàn Quyển:

Oanh Túc Chi: Hoa Vân Tản không cần niệm chú. Hoa Tiễn Lệ sẽ không lao về phía mục tiêu nhưng không còn hiệu ứng khống chế và giảm sát thương.

Mộ Xuân Huy: Khi thi triển Tích Hồng Y, có thể khiến thành viên tiểu đội ở gần cũng nhận được hiệu quả hộ thuẫn tương đồng, trong lúc hộ thuẫn tồn tại sát thương phải chịu giảm 30%, kéo dài 4 giây (Hiệu quả này trong 60 giây chỉ được nhận 1 lần)

Sướng Xuân: đang cập nhật.

Hoa Bất Ngữ: Tàn Lạc Hoa có thể đánh bay kẻ địch 3 giây nhưng khi đánh trúng mục tiêu, thời gian sẽ kéo dài 12 giây.

Hồng La Oanh Tâm: Thi triển Phệ Hồng La có thể khiến hiệu quả trị liệu nhận được của mục tiêu giảm 20%, kéo dài 10 giây.

Thủ Hữu Dư Hương: Khi thi triển Quy Linh sẽ khiến bản thân nhận được hiệu quả Hồ Linh Nhiếp Tâm, trong lúc đó tự động công kích một kẻ địch trong 8 mét và khiến tốc độ di chuyển của nó giảm 30%, kéo dài 8 giây.

Lăng Hương Hóa Hồ: Trong thời gian thi triển Thiên Giáng Hồ Hỏa sẽ không kèm theo hiệu quả “Trệ Không”

Hoa Trong Gương: Khiến giới hạn sinh mệnh bản thân tăng 10%, nhưng chiêu thức sẽ không thể bạo kích.

Phất Phương: Xuân Phong Hoá Vũ có thể đánh lui mục tiêu kẻ địch trong 4 mét.

Hồng Sam Khinh: Trong thời gian chiêu thức Kỳ Xuân Lai miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Trúc Mã Ngâm Phong: Thành công thi triển Vãn Thanh Mai có thể giúp bản thân nhận được hiệu quả Ngâm Phong, trong lúc đó tốc độ niệm chú Hoán Hương Lan và biến chiêu của nó tăng 15%, kéo dài 20 giây.

My Hương Tự Liên: Thời gian hồi chiêu cơ bản của Xuân Phong Hóa Vũ giảm 10 giây.

Hoa Lúc Tiễn Đưa: Tiêu hao thêm 1 đóa Hoa Tươi, khiến hiệu quả tăng giới hạn sinh mệnh của Bánh Hoa Tươi có thể dùng cho thành viên đoàn đội trong 30 mét.

Châu Liên Tán: đang cập nhật.