Cẩm Nang - Tàn Quyển

Tàn Quyển

Tàn Quyển:

Tải Vật: Khi ngồi thiền có thể nhanh chóng hồi phục điểm Phong Nhận và Tinh Thạch Chi Lực (Khi gỡ tàn quyển sẽ xóa tất cả tài nguyên)

Bái Thạch: Linh Thạch Phúc Thân mỗi lần nguyên khí hồi phục tăng thêm 3 điểm.

Lăng Tằng Cuồng: đang cập nhật.

Hồi Phong: Trong thời gian chiêu thức Hư Thất Vô Trần thi triển không tiêu hao 1 lần Thạch Xuyên Không và khi Thạch Xuyên Không đánh trúng người chơi sẽ lập tức hồi phục 30 điểm Phong Nhận.

Phi Sa Tẩu Thạch: Trong thời gian chiêu thức Thạch Xuyên Không miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Hậu Thổ Cam Lâm: Khiến giới hạn sinh mệnh bản thân tăng 10% nhưng chiêu thức sẽ không thể bạo kích.

Nạp Linh: Thi triển Ngọc Dao Sinh Linh sẽ khiến kẻ địch trong 8 mét chịu hiệu quả Trì Trệ trong thời gian này không thể thi triển chiêu thức di chuyển kéo dài 5 giây.

Vô Ảnh: Trường Phong Lộng Ảnh và Hư Thất Vô Thần có thể khiến hiệu quả trị liệu mục tiêu đánh trúng nhận được giảm 20% kéo dài 8 giây.

Địch Vi Trần: Viễn Sơn Liên có thể phóng thích trong thời gian chiêu thức Hư Thất Vô Thần.

Phong Ba Định: Tụy Phong Thức có thể khiến mục tiêu đánh trúng trực tiếp chịu sát thương pháp thuật Tụy Phong nhưng chiêu thức sẽ không thể đánh ra Đao Nhận Toàn Phong.

Bái Thạch: Linh Thạch Phúc Thân mỗi lần nguyên khí hồi phục tăng thêm 3 điểm.

Tranh Vanh: Khi bản thân là mục tiêu cừu hận đầu tiên của quái vật không phải loại khí vật, sát thương lên mục tiêu tăng 20%

Thạch Bích Vân Tích: Khi Linh Thạch Phúc Thân kích hoạt tạo ra hộ thuẫn sẽ không tiêu hao nguyên khí nhưng hiệu quả Linh Thạch Phúc Thân mỗi 90 giây có thể kích hoạt một lần.

Quỳnh Vi Xuyết: Thời gian duy trì hiệu quả của Quỳnh Cốt giảm 5 giây, hiệu quả giảm sát thương tăng 20%.

Phi Bội Linh Lung: đang cập nhật.

Hương Tùy Giáp: Trong phạm vi 8 mét có từ 3 mục tiêu đội địch trở lên, tốc độ di chuyển tăng 10% đồng thời tốc độ hồi phục nguyên khí tăng 50%

Sơn Sắc Viễn: Chấn Ngọc có thể trào phúng kẻ địch trong phạm vi không phải thủ lĩnh, khiến mục tiêu công kích bản thân.