Cẩm Nang - Tàng Phẩm

Tàng Phẩm

          🍁[Tàng Phẩm]🍁

          🍁[Kỳ Trân]🍁

 Tại giao diện này được được chia thành ba phần: Bảo Tàng, Tam Thế Thư và Tiên Hương Tư Ức.

📜 Bảo Tàng: Khi người chơi tham gia Truy Tìm Bảo Đồ mở rương có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm. Một số vật phẩm có thể kéo ra thanh phím tắt để sử dụng.

👉 Video giới thiệu: Tàng Phẩm 

👉 Một số vật phẩm quý hiếm từ Tàng Bảo Đồ:

 Kho Báu - Tâm Tâm Tương Ấn           Kho Báu - Vân Ngoại Lai Khách

 

 Kho Báu - Phiến Rùa                          Kho Báu - Xuân Mãn Giang Đô

📜 Tam Thế Thư là quà tặng đáp lễ từ nhân vật khi cấp độ duyên trị tăng cấp sẽ nhận được.


📜 Tiên Hương Tư Ức là các vật phẩm nhặt được hoặc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ có 👉 sử dụng trong cảnh Chẩm Kiếm Tiên Hương trang trí thêm màu sắc cho cảnh.

 

          🍁[Tạp Kỹ]🍁

Nếu người chơi bật Khứu Bảo La Bàn thì khi vào các bản đồ lớn, sẽ có một bảng chỉ dẫn rương kho báu gần đó kết hợp cùng âm thanh 👉 càng đến gần kho báu âm thanh sẽ càng lớn.

Vật phẩm Khứu Bảo La Bàn: Đẳng cấp khai quang tầng 1 sẽ mở ra nhiệm vụ tại Chẩm Kiếm Tiên Hương người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được.

 

 

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.