Cẩm Nang - Tập Tiên Phổ

Tập Tiên Phổ

          🍁[Tập Tiên Phổ]🍁

🔸Pháp bảo [Tập Tiên Phổ] được Xích Hà Chân Nhân tự tay luyện chế sau khi tham gia "Quần Tiên Hội" tại Tiên Đài. Nó chỉ cần kết hợp một tia linh lực để cảm nhận từ xa với chủ nhân ban đầu của nó, kêu gọi "Trợ Chiến" để làm việc cùng nhau và bảo vệ chủ nhân trong thời gian khủng hoảng. Vào đêm trước khi rời khỏi ngọn núi lần cuối cùng, cô đã giao pháp bảo này cho đệ tử Nam Huân của mình, giải thích rằng cô có thể sử dụng nó khi Liên minh Tần Lăng gặp thảm họa.

🔸Sau trận cầu kết giới Lang Tuyền, để bảo vệ tính mạng của các đệ tử trong Liên minh không để thua kẻ địch lần nữa, Nam Huân đã giao bảo vật này cho các đệ tử trẻ tuổi đã từng lịch luyện bên ngoài.

Một số [Trợ Chiến Sư] khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến sẽ mở: 

   🔸[Lý Lệnh Song]🔸

       Gồm 3 thuộc tính: "Công - Thủ - Trị Liệu", người chơi được phép tùy chỉnh thuộc tính cho Trợ Chiến Sư để tham gia các trận chiến phù hợp và mỗi thuộc tính khác nhau sẽ đem lại đa dạng các kỹ năng.

Thuộc tính Công:

Thuật Đạo Thức: Gây sát thương cự li gần.

Ngọc Xuyên Ngũ Lôi: Gây sát thương theo 1 đường thẳng bằng lôi pháp.

Đao Trú Huyền Môn: Triệu hồi vạn kiếm gây sát thương lớn trong phạm vi nhất định.

Cơ chế đặc thù của Lặc Mã Quan: Giảm sát thương của đối phương và tăng công cho đồng đội.

Thuộc tính Thủ:

Thuật Đạo Thức: Gây sát thương cự li gần.

Ngọc Xuyên Ngũ Lôi: Gây sát thương theo 1 đường thẳng bằng lôi pháp.

Thượng Doanh Nhược Hư: Gây sát thương cho kẻ địch trước mặt.

Cơ chế đặc thù của Lặc Mã Quan: Giảm sát thương của đối phương và tăng công cho đồng đội.

🩸Thuộc tính Trị Liệu:

Vô Đao Trường Sinh: Hồi máu cho một đồng đội.

Quy Hạc Khí Thanh: Hồi máu cho đồng đội đứng gần.

Nã Vân Thần Mộng Ân: Thi triển pháp trận hồi máu cho đồng đội liên tục trong pháp trận tồn tại 15 giây.

Cơ chế đặc thù của Lặc Mã Quan: Giảm sát thương của đối phương và tăng công cho đồng đội.

    🔸[Ô Mang]🔸

    🔸[Y Lang Tương Tư]🔸

Các loại vật phẩm tăng cấp cho Trợ Chiến Sư, hoàn thành nhiệm vụ ủy thác hoặc tham gia thảo phạt bí cảnh sẽ nhận được.

 Tập Tiên Lệnh - Sơ Cấp.

 Tập Tiên Lệnh - Trung Cấp.

 Tập Tiên Lệnh - Cao Cấp.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.