Cẩm Nang - Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng

Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng

THẠCH HỎA MỘNG THÂN TRỦNG

  • Nơi chôn cất tổ tiên Ngoan Hoả Tộc bao đời nay, trong đó có thiết lập cấm chế, một khi được kích hoạt - kẻ thù xâm lược có thể bị mắc kẹt trong đó. Nghe nói tại nơi đây có cất giấu Dung Luyện Chi Pháp của Ngoan Hoả Thạch do Thượng Cổ Tiên Nhân để lại, điều này đã khơi dậy lòng tham muốn của Chú Kiếm Sư Chung Vô Si.

  • Phần mộ của tổ tiên Ngoan Hỏa Bộ nằm bên trong Trường Hợp Sơn. Vì để bảo vệ anh linh của Lịch Đại Tổ Tiên không bị người ngoài xâm nhập, nơi này đầy rẫy cấm chế và các quan tài tà phương thâm sâu nhất, một khi bị khuấy động thì bất cứ ai cũng phải chôn chân ở đây.

Cử Hỏa Mộ Vệ - Thường

  • Cử Hỏa Mộ Vệ là Thủ Vệ trung thành nhất của Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng và toàn thân được tinh chế từ Ngoan Hỏa Thạch. Sau khi Hạo Thương và Chung Vô Si cắt đứt mọi cấm chế ở nơi này, xung quanh chìm vào bóng tối, tâm trí của Cử Hỏa Mộ Vệ không may bị ảnh hưởng bởi Tà Khí do Tà Kếm phóng ra từ đó hắn sa vào bóng tối...

🛠Kỹ năng Cử Hỏa Mộ Vệ:

🔸Huy Khảm: Thi triển công kích thường với mục tiêu trước mặt. 

🔸Hỏa Diễm Đả Kích: Phóng ra một lần lửa thiêu đốt trong phạm vi diện rộng gây sát thương đối với kẻ thù xung quanh.

🔸Độn Nhập Hắc Ám: Lẩn vào bóng tối, ẩn dấu thân thể của bản thân.

🔸Hỏa Diễn Chi Vũ: Khi đã ẩn vào bóng tối, sẽ kích hoạt đòn mưa lửa công kích mục tiêu xung quanh (Gây sát thương lớn, phạm vị sát thương duy trì)

🔸Hỏa Linh Hàng Thể: Khi ẩn vào bóng tối, sẽ triệu hồi một con Hỏa Xà - công kích mục tiêu chỉ định.

Chiến Lược:

🍁Sở Trường Tầm XaSở Trường Cận Chiến: Sau khi Cử Hỏa Mộ Vệ sử dụng [Độn Nhập Hắc Ám]  quan sát điểm rơi của [Hỏa Diệm Chi Vũ] để tìm ra vị trí của Thủ Vệ.

🍁Sở Trường Phòng Ngự: Sau khi Cử Hỏa Mộ Vệ sử dụng [Độn Nhập Hắc Ám] thu hút sự chú ý của Họa Xạ mà kỹ năng [Hỏa Linh Hàng Thể] triệu hồi.

🍁Sở Trường Trị Liệu: Hồi máu cho đồng đội bị [Hỏa Diễm Đả Kích] gây sát thương.

Thạch Diện Tiên Tướng - Thường

  • Mặc dù tượng người đá khổng lồ do tổ tiên Ngoan Hỏa Bộ đúc ra đã trải qua ngàn năm tuổi, được duy trì bởi Ngoan Hỏa Thạch Linh, uy lực đến nay vẫn không giảm.

🛠Kỹ năng Thạch Diện Tiên Tướng:

🔸Cầm Cố Thạch Diện: Tạo ra cạm bẫy giam cầm mục tiêu trong cảnh tượng.

🔸Vung Đao: Tấn công thường với mục tiêu trước mặt.

🔸Quay Đao: Công kích một lượng sát thương lớn đồng thời gây ảnh hưởng xung quanh.

🔸Địa Liệt: Thạch Diện Tiên sẽ liên kết hai mục tiêu trong cảnh tượng và tạo ra một vùng lửa thiêu ở giữa hai mục tiêu. (Sát thương cao, Phạm vị sát thương duy trì)

🔸Diệt Thế Nhiên Tẫn: Trong mỗi khoảng thời gian cách nhau Thạch Diện Tiên sẽ tính toán thời gian gây lượng sát thương lớn lên các mục tiêu, người chơi có thể sử dụng ngắt chiêu để gián đoạn kỹ năng.

Chiến Lược:

🍁Sở Trường Tầm XaSở Trường Cận Chiến: Tránh kỹ năng Quay Đao, khi bị Địa Liệt chọn làm mục tiêu thì chạy đến vị trí thích hợp, tránh đường di chuyển của Chước Nhiệt Thạch Điện, đồng thời kịp ngắt ngang chiêu thức Diệt Thế Nhiên Tẫn. 

🍁Sở Trường Phòng Ngự: Khi Thạch Diện Tiên Tướng tung ra Quay Đao di chuyển cách đồng đội.

🍁Sở Trường Trị Liệu: Kỹ Năng Diệt Thế Nhiên Tẫn sẽ tạo thành sát thương rất lớn cho toàn đội, người chơi trị liệu cẩn thận và hồi máu nhanh.

 

 

Tà Phương Cự Nhân - Thường

  • Khi Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng được xây dựng, Bảo Hộ Linh được ghép lại với nhau từ Ngoan Hỏa Thạch còn xót lại. Mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng sức mạnh của nó không thể khinh thường. Người khổng lồ Tà Phương không có ý thức, chỉ có một mục đích duy nhất: Loại bỏ mọi kẻ thù từ bên ngoài đến và không cho ai tiến vào. 

🛠Kỹ năng Tà Phương Cự Nhân:

🔸Thạch Quyền: Công kích thường đến mục tiêu trước mặt.

🔸Cự Thạch Áp Đỉnh: Ra đòn đánh cực mạnh gây lượng sát thương lớn. (Cần chia sẻ sát thương, Giảm Thương)

🔸Quyền Phong: Ra đòn đánh bay mục tiêu.

🔸Ngoan Thạch Triệu Hồi: Khi chiến đấu Tà Phương cự Nhân sẽ triệu hồi một số phiến đá Ngoan Hỏa.

🔸Ngoan Thạch Thuẫn Lập: Khi Ngoan Hỏa rơi xuống sau một khoảng thời gian Ngoan Hỏa sẽ bắt đầu đứng lên và bảo hộ Tà Phương Cự Nhân.

🔸Địa Liệt Sơn Băng: Tà Phương Cự Nhân không thể di chuyển, khi không có mục tiêu nào trong phạm vi tấn công nó sẽ kích hoạt kỹ năng này, chiêu thức gây sát thương cao, phạm vi sát thương duy trì lâu dài.

Chiến Lược:

🍁Sở Trường Tầm XaSở Trường Cận Chiến: Cùng đồng đội Sở Trường Phòng Ngự chịu một phần sát thương từ kỹ năng Cự Thạch Áp Đỉnh, khi có hiệu ứng Ngoan Thạch Triệu Hồi hãy tập trung phá một viên đá bất kỳ để tránh bị Ngoan Thạch Thuẫn Lập thổi bay. 

🍁Sở Trường Phòng Ngự: Không được rời khỏi phạm vị cận chiến của Tà Phương Cự Nhân nếu không sẽ tung ra kỹ năng Địa Liệt Sơn Băng, khi tung ra Quyền Phong cần bật giảm sát thương để tránh bị đánh lui.

🍁Sở Trường Trị Liệu: Sau kỹ năng Ngoan Thạch Thuẫn Lập cần hồi máu nhanh cho đồng đội.

Giang Khán Hoa - Thường

  • Cung chủ của Lưu Hoa Cung bị Hạo Thương và Chung Vô Si cưỡng ép tới đây để tìm kiếm bí mật của Ngoan Hỏa Bộ sau đó đã nắm lấy cơ hội để mở Phương Cửu Dĩ Thí Đồ để chống lại Hạo Thương và Chung Vô Si nhưng không may trượt tay và bị Thú Nhân do Chung Vô Si thả ra tập kích, rơi vào trạng thái điên loạn.

🛠Kỹ năng Giang Khán Hoa:

🔸Kiệt Lực Công Kích: Công kích thường với mục tiêu trước mặt.

🔸Trọc Độc Phún Thổ: Khống chế Thú Nhân của Giang Khán Hoa phóng ra nọc độc vào mục tiêu trước mặt, gây lượng sát thương lớn cần bật giảm sát thương.

🔸Trọc Độc Thực Thể: Khống chế Thú Nhân của Giang Khán Hoa phóng ra nọc độc duy trì lâu dài - gây sát thương lên mục tiêu xung quanh và tự cường hóa bản thân.

🔸Thạch Lạc Như Vũ: Khi chiến đấu trong một khoảng thời gian, Giang Khán Hoa sẽ triệu hồi một lượng lớn đá rơi ngẫu nhiên duy trì lâu dài và công kích mục tiêu gây sát thương lớn.

🔸Ngoan Thạch Triệu Hồi: Giang Khán Hoa triệu hồi đá Ngoan Hỏa Thạch tấn công một mục tiêu được chỉ định.

🔸Ngoan Thạch Tạc Liệt: Khi Ngoan Hỏa Thạch tiếp xúc với một Ngoan Hỏa Thạch khác sẽ xảy ra vụ nổ cực mạnh và một vòng chấn động xung quanh.

🔸Độc Dịch Khắp Nơi:  Khi Ngoan Hỏa Thạch tiếp xúc với nọc độc, sẽ khiến 2 bên xảy ra một vụ nổ cực mạnh, nọc độc sẽ tạo ra một vòng chấn động bật lại mục tiêu mà nó chạm phải gây sát thương cao.

Chiến Lược:

🍁Sở Trường Tầm XaSở Trường Cận Chiến: Tránh phạm vi Trọc Độc Thực Thể, Ngoan Thạch Triệu Hồi. Tránh đá Ngoan Hỏa Thạch của kỹ năng Ngoan Thạch Triệu Hồi và những đá Ngoan Thạch khác, tránh những khu vực có dịch độc.

🍁Sở Trường Phòng Ngự: Sau khi Giang Khán Hoa tung ra Trọc Độc Thực Thể thu hút hắn rời khỏi phạm vi có Trọc Độc.

🍁Sở Trường Trị Liệu: Giai đoạn có kỹ năng Thạch Lạc Như Vũ hãy hồi máu nhanh cho đồng đội.