Cẩm Nang - Thần Hồng Quyết

Thần Hồng Quyết

Các kỹ năng của bảng Thần Hồng Quyết:

Huyền Chân Kiếm

 • Lay động ba thanh Linh Kiếm tạo thành sát thương và phá kim thân lên mục tiêu kẻ địch đầu tiên trên đường, chiêu thức đoạn thứ ba có thể hồi phục 5 điểm Chân Khí
 • Đẳng cấp 2: Đoạn thứ ba của chiêu thức có thể lập tức bổ sung 1 tầng năng lượng cho Vũ Hạc Dao

Huyền Ngân Kiếm

 • Đối với mục tiêu trước mặt phía trước tạo thành sát thương và phá kim thân và khiến tốc độ di chuyển của mục tiêu giảm 50%, kéo dài 2 giây, chiêu thức đoạn thứ 3 sẽ không tiêu hao Chân Khí
 • Đẳng cấp 2: Mỗi đoạn chiêu thức có thể làm mới thời gian nạp năng lượng của Vũ Hạc Dao
 • Đẳng cấp 3: Thi triển đoạn thứ 3 có thể lập tức hồi phục 1 tia Kiếm Ý

Vũ Hạc Dao

 • Tạo thành sát thương và phá kim thân lên mục tiêu và kẻ địch gần đó 2 mét, đánh trúng có thể khiến bản thân nhận được hiệu quả “Hạc Lệ”, kéo dài trong thời gian ngắn, có thể cộng dồn, trong thời gian hiệu quả mỗi tầng khiến tỉ lệ bạo kích của bản thân tăng và mỗi % Cấp tốc đều sẽ khiến Sát thương bạo kích của bản thân tăng thêm
 • Đẳng cấp 2: Thi triển chiêu thức có thể hồi phục 1 tia Kiếm Ý

Vân Long Kích

 • Mỗi đoạn tụ lực đều sẽ tiêu hao thêm 1 tia Kiếm Ý tạo thành một thanh huyễn kiếm, tối đa đồng thời tồn tại năm thanh huyễn kiếm, khi tụ lực kết thúc sẽ căn cứ theo số lượng huyễn kiếm tạo thành sát thương và phá kim thân lên phạm vi mục tiêu, mỗi đoạn sát thương đều sẽ hồi phục 6 điểm Chân Khí cho bản thân
 • * Trong lúc chiêu thức tụ lực chịu hiệu quả khống chế đánh bay, đánh ngã thì sẽ sát thương cơ bản theo số đoạn tụ lục hiện tại lên nguồn phát ra khống chế

Thiên Kiếm Hàng Ma

 • Đánh ngã 3 giây mục tiêu và kẻ địch gần đó 2 mét, mỗi đoạn tụ lực đều sẽ khiến thời gian đánh ngã kéo dài 1 giây
 • Khi mục tiêu là các loại quái vật 【Tinh Quái】 hoặc 【Yêu Hóa】: Chiêu thức sẽ mang sát thương %, căn cứ theo số đoạn tụ lực tạo thành sát thương 30% ~100% giới hạn sinh mệnh mục tiêu, nhưng thời gian hồi chiêu sẽ đặt lại là 2 phút (Hiệu quả này vô hiệu với Tinh Anh và mục tiêu có tu vi cao hơn bản thân 3 tầng trở lên)

Tiên Thiên Dưỡng Mệnh Trận

 • Thi triển pháp trận, khi trong trong pháp trận hiệu quả trị liệu nhận được tăng lên 10% và mỗi giây hồi phục sinh lực (Khi sử dụng hiệu quả này cho đồng đội tác dụng giảm đến 20%), pháp trận kéo dài 10 giây

Nhiếp Vân Phù

 • Không trong trạng thái chiến đấu có thể để lại một tấm Nhiếp Vân Phù tồn tại 30 phút ở vị trí hiện tại, trong 4 mét lại thi triển chiêu này có thể sớm thu hồi Nhiếp Vân Phù, trong lúc Nhiếp Vân Phù tồn tại thi triển Nhiếp Vân Hợp có thể truyền tống đến vị trí này
 •  *Khi thay đổi bản đồ, sẽ xóa Nhiếp Vân Phù ở bản đồ hiện tại

Nhiếp Vân Hợp

 • Không trong trạng thái chiến đấu có thể thi triển pháp trận, khi pháp trận kết thành có thể khiến thành viên đoàn đội trong trận truyền tống đến vị trí đánh dấu Nhiếp Vân Phù mà bản thân đã đặt

Ngự Kiếm Hành

 • Phóng một thanh huyễn kiếm theo hướng di chuyển,huyễn kiếm sẽ dừng ở điểm cách bản thân 20 mét, trong 8 giây lại ấn nút có thể di chuyển đến vị trí huyễn kiếm, trong lúc di chuyển miễn dịch hiệu quả khống chế

Huyền Ngưng Kiếm Ảnh

 • Chiêu thức Huyền Ngưng Kiếm đánh trúng mục tiêu trong vòng 20 mét xung quanh bản thân sẽ để lại một thanh “Huyền Ngưng Kiếm Ảnh” 10 giây

Kiếm Ảnh Ngưng Thần

 • Hồi phục 5 tia Kiếm Ý cho bản thân và ra lệnh tất cả kiếm ảnh trên trận lập tức công kích mục tiêu chọn trúng và kẻ địch khác gần đó, mỗi thanh kiếm tạo thành sát thương
 • * Khi thi triển lên mục tiêu người chơi thì kiếm ảnh công kích sẽ có giãn cách tạm thời

Tỏa Điện

 • Ngắt quãng mục tiêu và kẻ địch khác gần đó niệm chú, khiến mục tiêu chính định thân, thành công ngắt quãng mục tiêu niệm chú có thể lập tức hồi phục 1 tia Kiếm Ý

Càn Khôn Nhất Khí

 • Làm choáng mục tiêu 5 giây trong 8 mét và kéo đến trước mặt, sau đó đẩy lùi mục tiêu trong 12 mét phía trước, gây sát thương và phá kim thân

Biệt Vân

 • Mỗi 1 tia Kiếm Ý tồn tại thì Sát thương pháp thuật phải chịu giảm

Đại Đạo Hy Di

 • Sát thương phải chịu giảm và trong môi trường Lịch Thế hiệu quả này tăng thêm, kéo dài 1 khoảng thời gian ngắn, trong thời gian này khi chịu công kích phản kích lại mục tiêu (Đối với sát thương đến từ cùng một mục tiêu, sát thương phản kích lại sẽ có giãn cách 0.5 giây)

Chư Pháp Quy Nhất

 • Khoảnh khắc thi triển pháp trận có thể nhìn thấy mục tiêu ẩn thân trong thời gian ngắn

Hỗn Độn Khai Nguyên

 • Giải trừ đồng thời miễn dịch khống chế, kéo dài 6 giây

Hóa Vân Vô Tích

 • Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Khi đứng sẽ mặc địch né tránh về phía sau)

Phá Vân Kiếm

 • Xuất Phi Kiếm, ngẫu nhiên bắn ra nhiều lần giữa mục tiêu chọn trúng và kẻ địch gần đó 10 mét, Phi Kiếm khiến kẻ địch lần đầu sát thương trầm mặc 3 giây

Lưỡng Nghi Hóa Thanh Trận

 • Nhận được hiệu quả "Hoá Thanh", kéo dài trong thời gian ngắn và tại vị trí mục tiêu thi triển pháp trận kéo dài 5 giây, kẻ địch trong pháp trận sẽ chịu hiệu quả "Trì Trệ" đồng thời nhận sát thương
 • Trì Trệ: Không thể thi triển chiêu thức di chuyển
 • Hoá Thanh: Khiến pháp công của bản thân tăng và mỗi giây hồi phục 10 điểm Chân Khí
 • Trong thời gian này có thể tiếp tục ấn nút thi triển Vạn Kiếm Triều Nguyên, nhắm vào phạm vi mục tiêu tạo thành sát thương (Mỗi 1% Cấp tốc khiến sát thương này tăng 1%)

Kiếm Minh·Đạp Tuyết Ngâm Hành

 • Kích phát Kiếm Tâm Cộng Minh Chi Lực của thành viên đoàn đội, tất cả thuộc tính tăng 10%, kéo dài 30 giây, nhưng trong 5 phút không thể tiếp tục nhận được hiệu quả này
 • Điểm Kiếm Tâm Cộng Minh: Nhận được trong cảnh khi chiến đấu thủ lĩnh, dùng để thi triển kỹ năng Kiếm Minh, đoàn đội cùng hưởng

Thiên Quang Diêu Lạc·Động Huyền

 • Tạo thành sát thương lên mục tiêu phía trước, nếu đánh trúng mục tiêu Kim Thân Kích Phá thì sẽ phát động Kiếm Kỹ·Thiên Quang Diêu Lạc
 • Nếu chưa đánh trúng mục tiêu Kim Thân Kích Phá nào, thời gian hồi sẽ đặt lại là 5 giây

Thiên Quang Diêu Lạc

 • Kích phát Kiếm Khí trong cơ thể và bổ trợ Kiếm Tâm Chi Lực dẫn Vạn Kiếm Lai Triều, liên tục rơi Quang Kiếm xuống vị trí mục tiêu, tạo thành sát thương lên mục tiêu trong phạm vi

Kiếm Trầm Tam Xích Ảnh

 • Khi bắt đầu tụ lực Vân Long Kích nếu bản thân tồn tại 2 Kiếm Ý trở lên, mỗi khi sử dụng 1 Kiếm Ý sẽ tăng sát thương cho chiêu thức

Thần Doanh Kiếm Vô Hình

 • Thời gian tồn tại “Huyền Ngưng Kiếm Ảnh” tăng (Tối đa chỉ có thể đồng thời có 10 thanh “Huyền Ngưng Kiếm Ảnh”), thời gian hồi Kiếm Ảnh Ngưng Thần giảm và sát thương của Kiếm Ảnh Ngưng Thần trong môi trường Đấu Pháp (PVP) tăng

Hồng Mông Tàng Kiếm Tích

 • Thời gian tồn tại “Huyền Ngưng Kiếm Ảnh” tăng, thời gian hồi Kiếm Ảnh Ngưng Thần giảm và sát thương của Kiếm Ảnh Ngưng Thần trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng

Vân Long Vũ

 • Thi triển Kiếm Ảnh Ngưng Thần có thể khiến bản thân nhận được hiệu quả “Vân Long Vũ”, trong thời gian hiệu quả sát thương Vân Long Kích tăng, kéo dài 20 giây

Diễn Chân

 • Hiệu quả bị động: Thi triển Kiếm Ảnh Ngưng Thần có thể gây "Hồng Mông Kiếm Ý" lên mục tiêu trúng phải, duy trì liên tục, trong đó sẽ gây sát thương lên mục tiêu sau mỗi 3 giây
 • Chủ động: Khiến cho bản thân nhận được trạng thái "Diễn Chân", sau mỗi thời gian ngắn một "Huyền Ngưng Kiếm Ảnh" sẽ tự động được tạo ra bên người (khoảng thời gian tạo có thể bị ảnh hưởng Cấp tốc), nhấn phím một lần nữa để kết thúc trạng thái

Ngọc Long Hàn

 • Nếu bản thân có hiệu quả “Hạc Lệ” thì mỗi tầng khiến sát thương của Vân Long Kích tăng, nếu sinh mệnh mục tiêu đánh trúng thấp thì hiệu quả này tăng

Hạc Lưu Ảnh

 • Nếu bản thân đang trong hiệu quả "Hạc Lệ" thì mỗi tầng sẽ khiến sát thương của Kiếm Ảnh Ngưng Thần tăng, Vũ Hạc Dao đánh trúng mục tiêu có thể hồi phục cho bản thân 10 điểm Chân Khí
 • Sát thương tạo thành của Kiếm Ảnh Ngưng Thần lên mục tiêu có sinh mệnh cao hơn 50% tăng

Nhàn Ý

 • Thi triển Kiếm Ảnh Ngưng Thần có thể nhận được 1 tầng hiệu quả "Nhàn Ý", khiến Vân Long Kích tiếp theo thi triển thành công sẽ hồi phục 3 ô Kiếm Ý

Long Kiếm

 • Mỗi khi tạo thành một thanh “Huyền Ngưng Kiếm Ảnh” đều sẽ giúp bản thân nhận được số tầng “Long Kiếm”, mỗi tầng đều sẽ khiến sát thươngKiếm Ảnh Ngưng Thần lần sau tăng, tối đa cộng dồn 10 tầng

Ngữ Vân Long Yên Thức

 • Làm giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu, kéo dài 6 giây, tạo thành sát thương và phá kim thân 1 giây sau Liên tục tấn công mục tiêu trên đường và làm hôn mê mục tiêu bị trúng dích trong 4 giây

Phá Tà

 • Trong thời gian hiệu quả Đại Đạo Hy Di tốc độ di chuyển bản thân tăng 40%, đồng thời có thể giải trừ hiệu quả bất lợi mà bản thân có thể xua tan

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.