Cẩm Nang - Thanh Lương Đạo

Thanh Lương Đạo

Vị trí: Vị Nguyên Xuyên (293, 232)

Thông tin độ khó bí cảnh:

Khi tham gia phó bản vui lòng chú ý bản nhiệm vụ nhỏ bên phải:

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và thanh trừ 100% quân địch để nhận đầy đủ các phần thưởng.

Chú ý sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ yêu cầu đều sẽ có hộp kho báu trên đường, cần chú ý mở để nhận thưởng.

Người chơi trong Thanh Lương Trại Địa Thương và di chuyển theo đường dẫn trên bản đồ và diệt trừ Hoàng Trầm Thủy:

Sau đó di chuyển đến U Yên Cốc tìm và diệt Quỷ Lang Quân:

Di chuyển tránh các Thủy Linh canh giữ:

Vượt qua và đến Hách Cô Lâm, di chuyển đến vị trí trên bản đồ nhỏ- tiêu diệt Oa Đại Tráng ở Cự Thiềm Lĩnh:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.