Cẩm Nang - Thao Tác Trong Game

Thao Tác Trong Game

🔸Di chuyển trước, sau, trái và phải lần lượt là phím W-S-A-D.

                 

🔸Những nhân vật có dấu Chấm Than Vàng trên đầu là nhân vật có thể tương tác để nhận nhiệm vụ. Nhấn F để tương tác khi nhận nhiệm vụ.

                   

🔸Có một biểu tượng hướng dẫn Vị Trí Mục Tiêu, như trong hình dưới đây, nó sẽ hiển thị vị trí mục tiêu và khoảng cách đến mục tiêu.

    

🔸Nhấn phím Esc để bỏ qua đoạn phim ngắn.

🔸Nhân vật trên đầu có dấu Chấm Hỏi nghĩa là có thể trả nhiệm vụ, nhấn F để tương tác khi trả nhiệm vụ.

🔸Đối với các vật phẩm có biểu tượng Bàn Tay phía trên, khi mục tiêu hiện hình bàn tay, nhấn F để nhặt vật phẩm hoặc tương tác với vật phẩm ở vị trí chỉ định.

🔸Biểu tượng Thanh Kiếm trên đầu đại diện cho một phần của nhiệm vụ, bạn phải đánh bại các yêu quái hoặc nhân vật để hoàn thành nhiệm vụ.

🔸Các vị trí phím bấm do hệ thống cài đặt sẵn (bạn có thể thay đổi các vị trí phím theo cách của riêng mình), bạn có thể nhấn phím Esc và chọn "Cài đặt phím tắt" để thực hiện các điều chỉnh cá nhân.