Cẩm Nang - Thiên Cang

Thiên Cang

NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN ( CẤP 1 ĐẾN CẤP 15 ) - THIÊN CANG

Giai đoạn tân thủ tất cả người chơi sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, tuy nhiên đến khi nhận nhiệm vụ thí luyện môn phái - mỗi phái sẽ về cứ điểm khác nhau để thực hiện:

 Môn Phái Thiên Cang - Cứ Điểm Lâm Khôi Châu.

 Môn Phái Ngự Kiếm - Cứ Điểm Trầm Bích Uyên.

 Môn Phái Ti Mệnh - Cứ Điểm Kình Hương Hải.

Môn Phái Diệu Pháp - Cứ Điểm Diệu Thành Sơn.

Môn Phái Chú Ẩn - Cứ Điểm Yểu Minh Giản.

Môn Phái Trảm Phong - Cứ Điểm Minh Đính Phường.

Vị trí mỗi cứ điểm tại Bộ Vân Châu:

Sơ Khuy tầng 1 đến tầng 2: Làm quen các thao tác đánh, thực hiện nhận và hoàn thành nhiệm vụ cơ bản:

Đánh bại các huyễn tượng để làm quen với kỹ năng.

Boss huyễn tượng: Tại đây mặc định người chơi bị đánh trọng thương. Để hoàn thành nhiệm vụ nhận Đả Tọa. Chức năng ngồi thiền hồi phục sinh mệnh.

Tiếp tục nhiệm vụ ba vị kiếm chủ:

Đánh thức MỘC NGUYỆT TÀN KIẾM 👉 Lấy được KIẾM TÂM TÀN PHIẾN.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Kiếm Tôn Gặp Nguy: Theo Hạo Thương sử dụng Lạc Hỏa Long tiêu diệt Dạ Xoa – Lang yêu.

Sau đó sẽ đạt Sơ Khuy 3 và sở hữu thêm một số kỹ năng.

Hoàn thành nhiệm vụ Kiếm Tôn Gặp Nguy 2 👉 sẽ chuyển đến Bách Thảo Cốc.

Tại đây được sử dụng Khinh Công Bậc 2 cùng hướng dẫn cụ thể: 

Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại đây nhận được trang bị tân thủ.

Giai đoạn tân thủ chú ý trên bản đồ nhỏ: Sẽ hiển thị chỉ dẫn để đến vị trí nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ tân thủ:

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ từ Lộc Thục Tử Đô(Cấp Sơ khuy tầng 4):

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Nhạc Thiên Tinh và Du Tử Mặc sẽ nhận được Tọa Kỵ kèm hướng dẫn cách dùng.

Dùng tọa kỵ quay lại Trung Hồn Bi

Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tự động di chuyển đến Bách Thảo Cốc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục.

Nhận nhiệm vụ từ Tiểu Tiêu: Mở ra một kỹ năng mới.

Thực hiện nhiệm vụ dập lửa bằng cách đứng gần và nhấp vào Vũ Phù:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: Đi Đến Nhạc Phủ như video sau:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ứng Thanh Nhi bị thương sẽ chuyển cảnh được đưa đến Bộ Vân Châu tiếp tục nhiệm vụ.

Giai đoạn tân thủ nên chỉ cần di chuyển theo hướng mũi tên để đến vị trí nhanh nhất.

Sau khi đến được Bộ Vân Châu tiến về phía Thiên Diệp Liên Đài người chơi sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 6 mở ra một kỹ năng mới.

Dùng Tọa Kỵ đến vị trí Vũ Giá Tiên Nghênh tại Bộ Vân Châu thực hiện nhiệm vụ tiếp theo:

- Nhận và thực hiện nhiệm vụ từ các NPC: Lộc Thục Tử Đô, Côn Ngô Tử, Đường Khán,..

Hoàn thành nhiệm vụ Thanh Trừ Tà Khí từ Côn Ngô Tử:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thanh Trừ Tà Khí, người chơi sẽ được đưa đến cứ điểm tương ứng của mình để thực hiện nhiệm vụ thí luyện môn phái. Thiên Cang cứ điểm môn phái sẽ là Lâm Khôi Châu vị trí tại Bộ Vân Châu. 

Video di chuyển đến Lâm Khôi Châu sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 

Sau khi đến Lâm Khôi Châu gặp Tần Dương tiếp tục nhận nhiệm vụ môn phái:

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Trang Bị Tân Thủ cơ bản: Tăng sức mạnh chiến đấu với quái, boss,..

Hoàn thành nhiệm vụ Mộc Nguyệt Kiếm Thủ Thiên Cang tăng cấp độ lên Sơ Khuy Tầng 7 và mở thêm một kỹ năng mới.

Tiếp tục nhận nhiệm vụ Truyền Công Thụ Kỹ - Thiên Cang đến gặp NPC Mặc Hồng Tụ.

Thực hiện nhiệm vụ Thúc đẩy người mới học - Thiên Cang: Chọn phím tắt mặc định là K - Mở ra giao diện kỹ năng - Chọn Kỹ Năng Dạy Học - Bắt Đầu.

Sau khi vào cảnh Yêu Nguyệt Chử: Nơi dạy học kỹ năng cùng cọc gỗ. Mỗi kỹ năng sẽ có một video hướng dẫn, người chơi cần chú ý và thực hiện theo:

Hoàn thành xong nhiệm vụ dạy học - chọn Rời Khỏi Cảnh để trả và nhận nhiệm vụ mới từ Mạc Hồng Tụ:

Tiếp tục nhận nhiệm vụ Thiên Cang Tinh Hải Bộ - khiêu chiến cọc gỗ: Chọn Bắt Đầu Khiêu Chiến. Dùng các kỹ năng vừa học để đánh bại cọc gỗ thường.

Khiêu chiến thành công và hoàn thành nhiệm vụ NPC Mạc Hồng Tụ, trở về chiến hạm Thiên Cang - nhận tiếp nhiệm vụ môn phái.

Trở về chiến hạm Thiên Cang - di chuyển theo hướng nhiệm vụ màu vàng để trả và nhận nhiệm vụ mới:

Hoàn thành nhiệm vụ Thiên Cang Kiêu Kỵ nhận được kinh nghiệm và trang bị tân thủ: 

Tiếp tục di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ từ Nhạc Thiên Tinh, sau đó về Tần Dương hoàn thành nhiệm vụ Chức Trách Thiên Cang:

Tại đây trò chuyện cùng Tần Dương và Côn Ngô Tử sau đó nhận nhiệm vụ từ Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ di chuyển đến Bổ Thiên Lĩnh mở thêm 1 bản đồ mới:

Di chuyển đến Bổ Thiên Lĩnh:

Tại Bổ Thiên Lĩnh hoàn thành các nhiệm vụ tân thủ để nhận thêm trang bị và nhận thêm nhiệm vụ mới. 

Lưu ý: Các NPC có dấu chấm than và dấu chấm hỏi phía trên đầu - đến đó sẽ nhận thêm được nhận nhiệm vụ. Để có thể lên cấp độ nhanh hơn người chơi hãy nhận nhiều nhiệm vụ cùng 1 lúc để hoàn thành.

Lên cấp độ Sơ Khuy Tầng 8.

Nhận và hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản sau: Điều tra dạ võng, Đồng tộc huýnh tường, Nguyên liệu cổ độc,... sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 9.

Lưu ý: Có hướng dẫn chỉ đường nên di chuyển theo mũi tên để làm quen cách di chuyển giữa các bản đồ.

Nhận nhiệm vụ di chuyển đến Cửu U Điện tại Bổ Thiên Lĩnh:

Vào Cửu U Điện nhận và hoàn thành nhiệm vụ từ Minh Nguyệt Trần

Hoàn thành các nhiệm vụ tại Cửu U Điện:

Hoàn thành nhiệm vụ từ Di Côn sẽ thoát khỏi cảnh Cửu U Điện đồng thời nhận thêm trang bị tân thủ:

Sau khi ra khỏi cảnh hoàn thành nhiệm vụ Kích Hoạt Long Tinh Trận sẽ đạt cấp Sơ Khuy Tầng 10 - Mở ra thêm kỹ năng mới:

Để các cấp độ sau nhận thêm được nhiều nhiệm vụ và không bị mất phương hướng - người chơi có thể vào Ủy Thác - Mở Liệt Truyện nhận thêm nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ - theo đường chỉ dẫn: Đánh boss, nhận thêm nhiệm vụ phụ (Nhiệm vụ có dấu chấm than),...

Nhận thêm nhiệm vụ phụ đạt cấp độ nhanh hơn: 

Để hoàn thành các nhiệm vụ tiêu diệt BOSS nhanh hơn: Người chơi nên đánh 3 đến 4 quái cùng 1 lúc.

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ tân thủ:

Để xem các nhiệm vụ có thể nhận và vị trí chính xác người chơi bật bản đồ lớn kiểm tra vị trí hiện tại:

- Dấu chấm hỏi: Nhiệm vụ chính tuyến có thể nhận và hoàn thành.

- Dấu chấm than: Nhiệm vụ phụ hoàn thành để mở ra các nhiệm vụ Liệt Truyện.

Hoàn thành nhiệm vụ tại Bổ Thiên Lĩnh nhận thêm trang bị tân thủ:

Nhận nhiệm vụ di chuyển đến Đại Doanh Dạ Võng: Nơi đây được phép nhận thêm nhiều nhiệm vụ phụ khác để tăng điểm kinh nghiệm.

Khi đến Doanh Trại Dạ Võng trả và nhận thêm nhiệm vụ sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 11 - mở ra thêm 1 kỹ năng mới:

Chuỗi nhiệm vụ phụ có thể nhận:

Trên bản đồ nhỏ sẽ hiển thị vị trí các nhiệm vụ tại bản đồ này:

Đường hướng dẫn nhận và hoàn thành nhiệm vụ tại giai đoạn tân thủ:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Doanh Trại Dạ Võng:

Thực hiện nhiệm vụ rút thanh tà kiếm: Tại đây người chơi sẽ chuyển cảnh di chuyển xuống Âm Tuyền - theo cốt truyện.

 

Thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tà khí tại Sinh Tử Chi Giang - Vọng Hoa Tân:

Hoàn thành nhiệm vụ đạt đến cấp độ Sơ Khuy Tầng 12:

Lưu ý: Theo nội dung cốt truyện tại đây người chơi không thể chạy nhanh

Tiếp tục nhận nhiệm vụ từ Sơn Không Dã để lấy lại chân thể:

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ và di chuyển ra khỏi cảnh Âm Tuyền:

Trở về cảnh Cửu U Điện tại Bổ Thiên Lĩnh tiếp tục nhận và hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ dẫn:

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tại đây: Người chơi sẽ di chuyển về cứ điểm Môn Phái của mình thông qua cửa truyền tống.

Thiên Cang sẽ tiến về Lâm Khôi Châu:

Về cứ điểm Lâm Khôi Châu gặp Mạc Hồng Tụ trả và hoàn thành nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ Tinh Uẩn theo chỉ dẫn - mở giao diện bằng phím tắt mặc định N:

Để nâng cấp người chơi nhấp vào 1 điểm trong giao diện sẽ hoàn thành nhiệm vụ: 

Hoàn thành nhiệm vụ từ Mạc Hồng Tụ sẽ di chuyển đến Bộ Vân Châu - tìm Côn Ngô Tử tại Đài Gác Kiếm tiếp tục nhiệm vụ:

Mỗi cứ điểm sẽ có cách di chuyển khác nhau để đến được Bộ Vân Châu cần sử dụng Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ: Hướng Dẫn Di Chuyển Bản Đồ

Tại Lâm Khôi Châu cách đến được Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ:

Tương tác với NPC Thiều Kỳ để di chuyển đến Chiến Hạm Chính - Sau đó mới đến được Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ:

Di chuyển đến NPC Côn Ngô Tử tại Đài Gác Kiếm:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Côn Ngô Tử - người chơi đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 13 mở ra Giao Diện Tu Hành và Chiếu Ảnh:

Hoàn thành việc Nuôi DưỡngNâng Cấp Kỹ Năng Chiếu Ảnh: Thông Tin Chi Tiết Chiếu Ảnh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chiếu Ảnh - người chơi mở Liệt Truyện trong giao diện ủy thác để hoàn thành hoặc di chuyển đến Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ - đến Bổ Thiên Lĩnh vào bí cảnh:

Mở Liệt Truyện và hoàn thành nhiệm vụ:

Tiến về Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ - đến Bổ Thiên Lĩnh:

Vào chinh phục bí cảnh Ô Chiếu Dạ Ma Thành - Lịch Trình để hoàn thành nhiệm vụ đạt cấp Sơ Khuy Tầng 15:

Video nhận và hoàn thành nhiệm vụ chi tiết từ Sơ Khuy 1 đến Sơ Khuy Tầng 15:

 

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.