Cẩm Nang - Tính Năng Câu Cá

Tính Năng Câu Cá

TỨ HẢI SINH KIM 
< HOẠT ĐỘNG CÂU CÁ >

Tham gia hoạt động TỨ HẢI SINH KIM hoặc làm nhiệm vụ nhận từ NPC Đổng Duệ Thông - tính năng câu cá, người chơi thực hiện như sau:

Người chơi cần có các vật phẩm sau để thực hiện câu cá: Thủy Trúc Cần Câu và Địa Long.

  Địa Long.

 Thủy Trúc Cần Câu.

 

Các vật phẩm mua được tại tiệm Hải Thị - NPC Đổng Duệ Thông - Bộ Vân Châu:

            

 

Sau khi sở hữu được 2 vật phẩm này, người chơi di chuyển đến "Gần Nước":


 

Dùng chuột trái vào Thủy Trúc Cần Câu để sử dụng, người chơi có thể dùng chuột trái kéo ra thanh phím tắt.

   Giao diện sau khi sử dụng cần câu:

   Nhấp vào Q hoặc dùng chuột trái để tiến hành câu cá: 

Người chơi nhấp vào phần vị trí "Màu Vàng" trên vòng quay có thể nhận được vật phẩm may mắn tặng được cho nhân vật Tam Thế Thư tăng điểm duyên trị, nếu trượt sẽ nhận tạp vật dùng dễ nuôi Chiếu Ảnh.

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.