Cẩm Nang - Tru Ma Lịch Kim

Tru Ma Lịch Kim

Một con cự thú ẩn náu trong Kiếm Minh Cốc, tu hành nhờ vào Đế Thủ Kiếm Minh Chi Thanh và cắn nuốt Long Ngâm Kim, tính tình nóng nảy lạ thường, để chiếm lấy Long Ngâm Kim đã nhiều lần xung đột với Thần Nhất Đạo Thiên, Thiên Huyền Giáo, đả thương vô số người. Để giải quyết nguy cơ, Thần Nhất Đạo Thiên và Thiên Huyền Giáo lần lượt phái đệ tử đến trấn áp.

Người chơi di chuyển đến Tàng Thanh Cốc ở Kiếm Minh Cốc thảo phạt cụ thú, trận doanh nào có tổng sát thương chiếm tỉ lệ cao hơn, để tự tham chiến phe đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

Yêu Cầu: Đạt cấp độ khai quang 1, gia nhập phe phái: Thiên Huyền Giáo hoặc Thần Nhất Đạo Thiên (Phe Đỏ và Xanh) 

Thời gian mở hoạt động: 11:00 ngày thứ hai, thứ 5 đến 01:00 ngày hôm sau.

Video thảo phạt cự thú - thực hiện nhiệm vụ Tru Ma Lịch Kim:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.