Cẩm Nang - Trường An Lôi Đài

Trường An Lôi Đài

📜Thực hiện nhiệm vụ thường ngày: Trường An Lôi Đài

📜Di chuyển đến bản đồ Thành Trường An, vị trí Thủy Bình Phường (-789,464):

📜Tương tác với NPC Phong Lí Yên và Tịnh La để nhận nhiệm vụ:

📜Khiêu chiến thắng nhận được phần thưởng tương ứng:

📜Video hoàn thành nhiệm vụ:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame