Cẩm Nang - Truy Tìm Tàng Bảo Đồ

Truy Tìm Tàng Bảo Đồ

          [Truy Tìm Tàng Bảo Đồ]

Một trong những tính năng đặc sắc đang có tại thế giới Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online. Người chơi khi tham gia sử dụng bản đồ nhỏ từ Khứu Bảo La Bàn để truy tìm các vật phẩm với quá khứ kinh lịch.

Nếu sở hữu được vật phẩm giá trị cao có thể nhận được thành tựu tương ứng và đương nhiên khi có thành tựu sẽ nhận được phần quà phù hợp.

Người chơi lưu ý khi tham gia Truy Tìm Tàng Bảo Đồ kết hợp nghe âm thanh để truy tìm chính xác nhất vì khi càng đến gần vật phẩm âm thanh sẽ càng lớn.

< Thông Tin Tàng Bảo Đồ >

Video Truy Tìm Tàng Bảo Đồ: 

 

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.