Cẩm Nang - Xếp Hạng Tâm Huyền

Xếp Hạng Tâm Huyền

         [Bảng Xếp Hạng Tâm Huyền]

Để sở hữu cho riêng mình một Tọa Kỵ siêu xịn và đặc biệt hơn lại là phiên bản giới hạn chỉ xuất hiện tại BXH Tâm Huyền. Người chơi phải ghi danh tên mình lên BXH này bằng cách nhận được nhiều Tâm Huyền nhất từ bạn bè của mình.

Vật phẩm Tâm Huyền:           chọn bạn bè dùng gia tăng điểm duyên trị.

< Bảng Xếp Hạng Tâm Huyền >

 

🎁Quà Xếp Hạng 1:
 
Tọa kỵ [Chức Âm Huyền Dực] giới hạn 7 ngày.
 
Hiệu ứng Dệt Âm.
 
Danh hiệu giới hạn:
Siêu Dật Chi Tư || Phinh Đình Chi Mạo
Phong Thần Sơ Lãng || Tiên Tư Nhu Mì
Sáng Như Ngọc Thụ || Diễm Như Đào Lý
 
Chiếu ảnh: Long Miêu.
 
🎁Quà Xếp Hạng 2:
 
Tọa kỵ [Chức Âm Huyền Dực] giới hạn 3 ngày.
 
 Danh hiệu giới hạn:
Siêu Dật Chi Tư || Phinh Đình Chi Mạo
Phong Thần Sơ Lãng || Tiên Tư Nhu Mì
Sáng Như Ngọc Thụ || Diễm Như Đào Lý
 
Pháo hoa: Nguyện Thành Đôi - Vịnh Đồng Tâm 
 
Chiếu ảnh: Long Miêu 
 
🎁Quà Xếp Hạng 3:
 
 Tọa kỵ [Chức Âm Huyền Dực] giới hạn 1 ngày
 
 Danh hiệu giới hạn: Siêu Dật Chi Tư || Phinh Đình Chi Mạo
Pháo hoa: Nguyện Thành Đôi - Vịnh Đồng Tâm 
📌Vật phẩm [Tâm Huyền] nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện môn phái hoặc đổi tại Tiệm Tâm Huyền.
📌Nếu số lượng [Tâm Huyền] nhận được giống nhau thì Tiên Gia nào đạt số lượng trước sẽ xếp hạng cao hơn.
✅Tọa kỵ [Chức Âm Huyền Dực] chỉ có tại [Bảng Xếp Hạng Tâm Huyền].
🔰Video giới thiệu Tọa Kỵ Giới Hạn: