CẬP NHẬT NEW VERSION 2.1

banner top CẬP NHẬT NEW VERSION 2.1
Tin Tức
CẬP NHẬT NEW VERSION 2.1
6/22/2022 8:44:24 AM

CẬP NHẬT VERSION 2.1

NGÀY CẬP NHẬT: 23/06/2022

Cập nhật thời trang mới trong giao diện thương thành:

🍁Vũ Khí Vô Tương - Trục Lưu Tinh

🍁Bộ Ngoại Trang - Ngọc Diệp.

🍁Bộ Tóc - Tìm Hương Tử.

Mở ra 2 bản đồ mới:

🍁Quang Minh Dã

🍁Long Tinh Lĩnh Vực

Mở rộng 2 bí cảnh mới:

🍁Đỉnh Hồ

🍁Thiên Hoang Ma Chử

🔻Chế Độ Thường: Sau khi cập nhật 2.1 ngày 23/06/2022.

🔻Chế Độ Khó: 12:00 ngày 30/06/2022.

Hoạt động Trường Không Bôn Vân mở thêm tại 2 bản đồ: Vị Xuyên Nguyên và Thượng Hoài Thanh Dã.

Hoạt động Dị Thế Lai Khách:

🍁Thời gian mở: 23/06/2022 ~ 14/07/2022.

  • Thời gian và không gian hỗn loạn dường như đã lôi kéo một số người từ thế giới khác bước vào Bộ Vân Châu. Người ta nói rằng họ đều là bậc thầy Thiên Thu Hí, thu hút một số lượng lớn Tiên Gia đến tranh tài cùng họ. Hãy đến tranh tài ngay:

Hoạt Mở ra Mùa Giải Thứ 4 - PVP Nguyệt Sóc Hội

🍁Thời Gian Mở: 30/06/2022.

Khôi Đẩu Thiên Tinh - Tru Ma Lịch Kim trang bị rơi xuống tương ứng với đẳng cấp cũng sẽ tăng lên.

Đẳng Cấp Trường An Lôi Đài tăng lên.

Minh Phong Luận Kiếm - Nguyệt Sóc Hội thay đổi tiền tệ thành Sóc Nguyệt Ấn.

🍁Ngày 30/06/2022 chính thức mở ra. Điểm đẳng cấp mùa giải Tuyền Quang Hội đã reset về trạng thái ban đầu tương ứng.

🍁Tiền tệ mùa giải trước sẽ thành Đạo Cụ Quá Hạn:

  • Xu Hoàng Hạp
  • Phụng Huyền Hạp
  • Chiến Thập Châu Hạp
  • Liên Lang Hạp
  • Kiêu Đằng Thưởng

Trang bị Đấu Pháp - PVP ban đầu đổi mới thành 235.

Cửa Hàng Thập Châu Kiếm Thí mở vật phẩm Trang Bị Phẩm Chất Đẳng Cấp 245.

Cửa Hàng Thập Châu Kiếm Thí Cao Cấp mở vật phẩm Trang Bị Phẩm Chất Đẳng Cấp 255.

Cửa Hàng Thập Châu Kiếm Thí

🍁PVP Thập Châu Kiếm Thí - Mở Thêm Hoạt Động: Lãm Kính Thạch Cư - 5V5v5V5.

Điểm Tinh Uẩn: Khai Quang 2 về sau được tặng tất cả điểm tinh uẩn tương ứng.

Phân giải trang bị nhận được đạo cụ đổi cơ duyên. Mở rộng "Di châu báo giám dật quang", phân giải trang bị sẽ nhận được vật phẩm.

Mở rộng Liệt Truyện:

  • Một Mảnh Băng Tâm
  • Nguyệt Minh Thanh Trùng
  • Không Thích Luyện Kiếm Hạ
  • Lăng Vũ Bạch Sa.

Mở rộng Nhân Kiếm Hợp Nhất: Người chơi có thể dùng một phím ~ để thi triển tất cả kỹ năng hỗ trợ chiến đấu.

Bí Văn Sách mở trang bị lịch thế PVE đẳng cấp 225.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame