CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 2.0.11

banner top CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 2.0.11
Tin Tức
CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 2.0.11
5/11/2022 12:13:37 PM

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 2.0.11

NGÀY CẬP NHẬT: 12/05/2022

Mở Sự Kiện Ưu Đãi Cuối Tuần: Chi tiết.

Điều chỉnh và tăng số lượng vật phẩm:

🍁Bí Văn Sách:

  • Mở Cửa Hàng Bí Văn Sách 210 và Trang Bị Đẳng Cấp 210.

🍁Bí Văn Tàn Phiến:

  • 1 Mảnh Bí Văn Động Thái chuyển thành 12 Mảnh Bí Văn Cấp 180.
  • 1 Mảnh Bí Văn Động Thái chuyển thành 12 Mảnh Bí Văn Cấp 195.
  • 1 Mảnh Bí Văn Động Thái chuyển thành 8 Mảnh Bí Văn Cấp 210.

🍁Rương Tứ Phương Linh Ôn Hạp Thông Linh.

  • Giới hạn tuần tăng lên 18.
  • Giới hạn mua tại Tiệm Danh Vọng Lang Tuyền Chi Lộ tăng lên.

🍁Vấn Đạo Tu Hành Tăng Thưởng Nhiệm Vụ.

  • Thí Luyện Yêu Ma.
  • Quét Sạch Tu La.
  • Thanh Đăng Độ Hồn Thủ Lĩnh Chiến.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame